Browsing by Author Безкоровайна Л. В.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 63  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Бухгалтерський облік : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 051 "Економіка" освітньої програми "Економіка підприємства" першого (бакалаврського) рівняБезкоровайна Л. В.
2022Бухгалтерський облік : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 051 "Економіка" освітньої програми "Економічна теорія та економічна політика" першого (бакалаврського) рівняБезкоровайна Л. В.
2022Бухгалтерський облік : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 051 "Економіка" освітньої програми "Управління персоналом та економіка праці" першого (бакалаврського) рівняБезкоровайна Л. В.
2019Бухгалтерський облік: робоча програма навчальної дисципліни для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняБезкоровайна Л. В.; Кудіна О. М.; Войтко В. В.; Сєрікова Т. М.
2016Взаємопоєднання інформаційних потоків управлінського і фінансового обліків для ефективного функціонування системи бухгалтерського обліку підприємстваБезкоровайна Л. В.; Безкоровайная Л. В.; Bezkorovaina L. V.
2021Вплив COVID-19 на показники фінансової звітності підприємствБезкоровайна Л. В.
2018Дефініція «value» в контексті розкриття сутності інтегрованої звітності: проблеми застосуванняМакаренко В. Ю.; Безкоровайна Л. В.; Безкоровайная Л. В.; Makarenko V. Y.; Bezkorovaina L. V.
2016Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Управлінський облік" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" та навчальної дисципліни "Облік виробництва і управління витратами" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" усіх форм навчанняЛабунська С. В.; Безкоровайна Л. В.; Курган Н. В.; Цибулько Д. І.; Лабунская С. В.; Безкоровайная Л. В.; Цыбулько Д. И.; Labunska S. V.; Bezkorovaina L. V.; Kurgan N. V.; Tsybulko D. I.
2022Звітність підприємств : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" освітньої програми "Облік і аудит" першого (бакалаврського) рівняБезкоровайна Л. В.
2022Звітність підприємств за національними та міжнародними стандартами : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" освітньої програми "Облік і аудит" першого (бакалаврського) рівняБезкоровайна Л. В.
2016Консолідація облікової інформації в управлінні діяльністю підприємств та їх об'єднаньПилипенко А. А.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Пилипенко А. А.; Маляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Pylypenko A. A.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.
2014Методические рекомендации к самостоятельной работе по учету денежных средств и дебиторской задолженности по учебной дисциплине "Финансовый учет-1" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" всех форм обученияМаляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Ольховская В. В.; Лучанинова А. С.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Ольховська В. В.; Лучанінова Г. С.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.; Olkhovska V. V.; Luchaninova G. S.
2015Методические рекомендации к самостоятельной работе по учету доходов, расходов и результатов деятельности по учебной дисциплине "Финансовый учет-2" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" всех форм обученияОльховская В. В.; Сахаров П. А.; Маляревский Ю. Д.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Ольховська В. В.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.; Olkhovska V. V.; Sakharov P. O.
2014Методические рекомендации к самостоятельной работе по учету запасов по учебной дисциплине "Финансовый учет-1" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" всех форм обученияМаляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Ольховська В. В.; Лучанінова Г. С.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.; Olkhovska V. V.; Luchaninova G. S.; Маляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Ольховская В. В.; Лучанинова А. С.
2015Методические рекомендации к самостоятельной работе по учету обязательств по учебной дисциплине "Финансовый учет-2" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" всех форм обученияМаляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Ольховская В. В.; Сахаров П. А.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Сахаров П. О.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.; Olkhovska V. V.; Sakharov P. O.
2014Методические рекомендации к самостоятельной работе по учету основных средств по учебной дисциплине "Финансовый учет-1" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" всех форм обученияМаляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Ольховская В. В.; Лучанинова А. С.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Ольховська В. В.; Лучанінова Г. С.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.; Olkhovska V. V.; Luchaninova G. S.
2015Методические рекомендации к самостоятельной работе по учету собственного капитала по учебной дисциплине "Финансовый учет-2" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" всех форм обученияМаляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Ольховская В. В.; Сахаров П. А.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Ольховська В. В.; Сахаров П. О.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.; Olkhovska V. V.; Sakharov P. O.
2014Методические рекомендации к самостоятельной работе по учету труда и его оплаты по учебной дисциплине "Финансовый учет-2" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" всех форм обученияМаляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Ольховская В. В.; Лучанинова А. С.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Ольховська В. В.; Лучанінова Г. С.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.; Olkhovska V. V.; Luchaninova G. S.
2014Методические рекомендации к самостоятельной работе по учету финансовых инвестиций по учебной дисциплине "Финансовый учет-2" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" всех форм обученияМаляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Ольховская В. В.; Лучанинова А. С.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Ольховська В. В.; Лучанінова Г. С.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.; Olkhovska V. V.; Luchaninova G. S.
2023Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" освітньої програми "Облік і аудит" другого (магістерського) рівняЛабунська С. В.; Пилипенко А. А.; Безкоровайна Л. В.; Лядова Ю. О.