Browsing by Author Волошан І. Г.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 39  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
20181С: Обліковий консалтинг в управлінні бізнес-процесами підприємства. Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівняВолошан І. Г.; Пасенко Н. С.
2011Актуальні проблеми організації господарської діяльностіВолошан І. Г.; Voloshan I. G.; Волошан И. Г.
2015Аналіз податкових реформ щодо утримань з заробітної платиВолошан І. Г.; Гогой І. Ю.; Волошан И. Г.; Гогой И. Ю.; Voloshan I. G.; Gogoi I. Y.
2013Вдосконалення первинного обліку процесу товарорухуТарасова Т. О.; Волошан І. Г.; Tarasova T. O.; Voloshan I. G.; Тарасова Т. А.; Волошан И. Г.
2012Визначення загальних методичних підходів щодо оцінки активів і зобов’язань як основного елементу бухгалтерського обліку банківГлєбова Н. В.; Волошан І. Г.; Glebova N. V.; Voloshan I. G.; Глебова Н. В.; Волошан И. Г.
2013ГОСПОДАРСЬКІ ПРОЦЕСИ В ТОРГІВЛІ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯВолошан І. Г.; Voloshan, I. G.; Волошан И. Г.
2017Експортні операції: найбільші проблеми при їх здійсненні та шлях до ринкуВолошан І. Г.; Волошан И. Г.; Voloshan I. G.
2010Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Облік у неприбуткових організаціях" для студентів напряму підготовки "Облік і аудит" денної форми навчанняГлєбова Н. В.; Волошан І. Г.; Glebova N. V.; Voloshan I. G.; Глебова Н. В.; Волошан И. Г.
2017Звітність підприємств : методичні рекомендації до виконання практичних завдань для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" першого (бакалаврського) рівняВолошан І. Г.; Горяєва М. С.; Волошан И. Г.; Горяева М. С.; Voloshan I. G.; Goryaeva M. S.
2017Звітність підприємств : робоча програма для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" першого (бакалаврського) рівняВолошан І. Г.; Горяєва М. С.; Волошан И. Г.; Горяева М. С.; Voloshan I. G.; Goryaeva M. S.
2013Классификация документооборота предприятия по видам учетно-информационного обеспеченияВолошан И. Г.; Волошан І. Г.; Voloshan I. G.
2013Методичне забезпечення нормування праці з обліку товарних операційВолошан І. Г.; Voloshan I. G.; Волошан И. Г.
2013МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙВолошан І. Г.; Voloshan, I. G.; Волошан И. Г.
2014Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт за темою "Облік грошових коштів" з навчальної дисципліни "Навчальна бухгалтерія" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" усіх форм навчанняКоц Г. П.; Волошан І. Г.; Коц Г. П.; Волошан И. Г.; Kots G. P.; Voloshan I. G.
2015Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт за темою "Облік нематеріальних активів" з навчальної дисципліни "Навчальна бухгалтерія" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" усіх форм навчанняВолошан І. Г.; Коц Г. П.; Voloshan I. G.; Kots G. P.
2015Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт за темою "Облік основних засобів" з навчальної дисципліни "Навчальна бухгалтерія" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" усіх форм навчанняВолошан І. Г.; Коц Г. П.; Волошан И. Г.; Voloshan I. G.; Kots G. P.
2015Навчальна бухгалтерія : навчально-практичний посібникТютюнник П. С.; Волошан І. Г.; Сахаров П. О.; Волошан И. Г.; Сахаров П. А.; Tutunnik P. S.; Voloshan I. G.; Sakharov P. O.
2011Облік у неприбуткових організаціяхГлєбова Н. В.; Волошан І. Г.; Glebova N. V.; Voloshan I. G.; Глебова Н. В.; Волошан И. Г.
2015Обліково-інформаційне забезпечення інтелектуальної власності як складової активів підприємстваВолошан І. Г.; Волошан И. Г.; Voloshan I. G.
2013ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРВИННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ В ТОРГІВЛІВолошан І. Г.; Voloshan, I. G.; Волошан И. Г.