Browsing by Author Кожушко О. В.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 37  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2024Аналітичне забезпечення в аудиті: окремі напрями практичного застосуванняКожушко О. В.
2023Аудит державних фінансів: робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит» другого (магістерського) рівняКожушко О. В.
2023Аудит. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" освітньої програми "Облік і аудит" першого (бакалаврського) рівняКожушко О. В.; Лядова Ю. О.
2022Аудит: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит» першого (бакалаврського) рівняКожушко О. В.
2021Вдосконалення методики проведення аудиту нематеріальних активівКожушко О. В.; Лядова Ю. О.
2016Державний аудитДікань Л. В.; Кожушко О. В.; Лядова Ю. О.; Дикань Л. В.; Лядовая Ю. А.; Dykan L. V.; Kozhushko O. V.; Liadova Y. O.
2022Державний фінансовий контроль : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит» першого (бакалаврського) рівняКожушко О. В.
2016Контроль в бюджетних установах: теорія та практикаДікань Л. В.; Кожушко О. В.; Лядова Ю. О.; Дейнеко Є. В.; Крівцова Т. О.; Калінкін Д. В.; Владімірова Н. П.; Шевченко І. О.; Дикань Л. В.; Кожушко А. В.; Лядова Ю. А.; Дайнеко Е. В.; Калинкин Д. В.; Владимирова Н. П.; Шевченко И. А.; Dykan L. V.; Kozhushko O. V.; Liadova Y. O.; Deyneko E. V.; Kalinkin D. V.; Vladimirova N. P.; Shevchenko I. O.
2016Контроль у бюджетних установах: теорія та практика : монографіяДікань Л. В.; Кожушко О. В.; Лядова Ю. О.; Дейнеко Є. В.; Крівцова Т. О.; Калінкін Д. В.; Владімірова Н. П.; Шевченко І. О.; Дикань Л. В.; Лядовая Ю. А.; Дейнеко Е. В.; Кривцова Т. А.; Калинкин Д. В.; Владимирова Н. П.; Шевченко И. А.; Dikan L. V.; Kozhushko O. V.; Liadova Y. O.; Deyneko E. V.; Krivtsova T. O.; Kalinkin D. V.; Vladimirova N. P.; Shevchenko I. O.
2023Концептуальні основи аудиту фінансових результатів діяльності підприємстваКожушко О. В.
2015Методичний підхід до оцінки рівня фінансової безпеки суб’єктів господарюванняКожушко О. В.; Владімірова Н. П.; Кожушко О. В.; Владимирова Н. П.; Kozhushko O. V.; Vladimirova N. P.
2020Методичний підхід до управління захистом інтелектуального капіталу військового підприємстваКожушко О. В.
2015Методичні рекомендації до виконання комплексної курсової роботи з навчальних дисциплін "Аналіз господарської діяльності" та "Аудит" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчанняДікань Л. В.; Іващенко Г. А.; Кожушко О. В.; Дикань Л. В.; Иващенко А. А.; Dikan L. V.; Ivashchenko G. A.; Kozhushko O. V.; Яртим І. А.; Яртым И. А.; Iartym I. А.
2014Методичні рекомендації до практичних і семінарських занять з навчальної дисципліни "Судово-економічна експертиза" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної форми навчанняКожушко О. В.; Кожушко О. В.; Kozhushko O. V.
2019Механізм управління захистом інтелектуального капіталу промислового підприємстваКендюхов О. В.; Кожушко О. В.
2023Міжнародні стандарти аудиту і податкове консультування : робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 "Облік і оподаткування" освітньої програми "Облік і аудит" другого (магістерського) рівняКожушко О. В.
2016Обґрунтування індикаторів оцінки рівня захисту інтелектуального капіталу промислового підприємстваКожушко О. В.; Кожушко О. В.; Kozhushko O. V.
2014Оцінка стану внутрішнього аудиту бюджетної установиКожушко О. В.; Калінкін Д. В.; Калинкин Д. В.; Kalinkin D. V.; Kozhushko O. V.
2023Планування аудиту фінансових результатів діяльності підприємстваКожушко О. В.
2021Порядок організації судово-економічної експертизи договорів орендиКожушко О. В.