Browsing by Author Лучанінова Г. С.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Методические рекомендации к самостоятельной работе по учету денежных средств и дебиторской задолженности по учебной дисциплине "Финансовый учет-1" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" всех форм обученияМаляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Ольховская В. В.; Лучанинова А. С.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Ольховська В. В.; Лучанінова Г. С.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.; Olkhovska V. V.; Luchaninova G. S.
2014Методические рекомендации к самостоятельной работе по учету запасов по учебной дисциплине "Финансовый учет-1" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" всех форм обученияМаляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Ольховська В. В.; Лучанінова Г. С.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.; Olkhovska V. V.; Luchaninova G. S.; Маляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Ольховская В. В.; Лучанинова А. С.
2014Методические рекомендации к самостоятельной работе по учету основных средств по учебной дисциплине "Финансовый учет-1" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" всех форм обученияМаляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Ольховская В. В.; Лучанинова А. С.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Ольховська В. В.; Лучанінова Г. С.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.; Olkhovska V. V.; Luchaninova G. S.
2014Методические рекомендации к самостоятельной работе по учету труда и его оплаты по учебной дисциплине "Финансовый учет-2" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" всех форм обученияМаляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Ольховская В. В.; Лучанинова А. С.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Ольховська В. В.; Лучанінова Г. С.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.; Olkhovska V. V.; Luchaninova G. S.
2014Методические рекомендации к самостоятельной работе по учету финансовых инвестиций по учебной дисциплине "Финансовый учет-2" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" всех форм обученияМаляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Ольховская В. В.; Лучанинова А. С.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Ольховська В. В.; Лучанінова Г. С.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.; Olkhovska V. V.; Luchaninova G. S.
2014Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" заочної форми навчанняПасенко Н. С.; Маляревський Ю. Д.; Ольховська В. В.; Лучанінова Г. С.; Пасенко Н. С.; Маляревский Ю. Д.; Ольховская В. В.; Лучанинова А. С.; Pasenko N. S.; Malyarevskiy Y. D.; Olkhovska V. V.; Luchaninova G. S.
2014Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Фінансовий облік-1" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" заочної форми навчанняМаляревський Ю. Д.; Ольховська В. В.; Лучанінова Г. С.; Маляревский Ю. Д.; Ольховская В. В.; Лучанинова А. С.; Malyarevskiy Y. D.; Olkhovska V. V.; Luchaninova G. S.
2013Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" з напряму підготовки 6.030509 та "магістр" зі спеціальності 8.03050901 з обліку і аудитуПилипенко А. А.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Пасенко Н. С.; Курган Н. В.; Лучанінова Г. С.; Пилипенко А. А.; Маляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Пасенко Н. С.; Курган Н. В.; Лучанинова А. С.; Pylypenko A. A.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.; Pasenko N. S.; Kurgan N. V.; Luchaninova G. S.
2014Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчанняПилипенко А. А.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Пасенко Н. С.; Іванієнко В. В.; Курган Н. В.; Лучанінова Г. С.; Маляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Иваниенко В. В.; Лучанинова А. С.; Pylypenko A. A.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.; Pasenko N. S.; Ivanienko V. V.; Kurgan N. V.; Luchaninova G. S.
2010Облік витрат виробництва. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий облік 1» для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» всіх форм навчанняМаляревський Ю. Д.; Лактіонов В. В.; Шушлякова О. В.; Лучанінова Г. С.; Malyarevskiy Y. D.; Laktionov V. V.; Shushliakova O. V.; Luchaninova G. S.; Маляревский Ю. Д.; Лактионов В. В.; Лучанинова А. С.
2012Стратегічний управлінський облік нематеріальних результатів інноваційної діяльності підприємства і витрат на їхнє створенняКурган Н. В.; Лучанінова Г. С.; Лучанинова А. С.; Kurgan N. V.; Luchaninova G. S.