Browsing by Author Маляревський Ю. Д.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 51  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Вітчизняні джерела інтегрованої звітностіЛукін В. О.; Маляревський Ю. Д.
2013Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Фінансовий облік за міжнародними стандартами" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної форми навчанняМаляревський Ю. Д.; Пасенко Н. С.; Даниленко С. В.; Маляревский Ю. Д.; Даниленко С. В.; Malyarevskiy Y. D.; Pasenko N. S.; Danylenko S. V.
2016Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчанняМаляревський Ю. Д.; Фартушняк О. В.; Сахаров П. О.; Цибулько Д. І.; Пасічник І. Ю.; Маляревский Ю. Д.; Сахаров П. А.; Цыбулько Д. И.; Пасичник И. Ю.; Malyarevskiy Y. D.; Fartushnyak O. V.; Sakharov P. O.; Tsybulko D. I.; Pasichnyk I. Y.
2013Задания и методические рекомендации к курсовой работе по учебной дисциплине "Финансовый учет" для студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" дневной формы обученияТютюнник П. С.; Маляревский Ю. Д.; Тютюнник П. С.; Маляревський Ю. Д.; Tutunnik P. S.; Malyarevskiy Y. D.
2013Задания и методические рекомендации к курсовой работе по учебной дисциплине "Финансовый учет" для студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" заочной формы обученияМаляревский Ю. Д.; Горяева М. С.; Маляревський Ю. Д.; Горяєва М. С.; Malyarevskiy Y. D.; Goryaeva M. S.
2017Комп'ютерні облікові системи: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" спеціалізації "Облік і аудит" першого (бакалаврського) рівняМаляревський Ю. Д.; Курган Н. В.; Маляревский Ю. Д.; Malyarevskiy Y. D.; Kurgan N. V.
2016Консолідація облікової інформації в управлінні діяльністю підприємств та їх об'єднаньПилипенко А. А.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Пилипенко А. А.; Маляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Pylypenko A. A.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.
2018Мета бухгалтерського обліку для УкраїниЛукін В. О.; Маляревський Ю. Д.; Лукин В. А.; Маляревский Ю. Д.; Lukin V. O.; Malyarevskiy Y. D.
2014Методические рекомендации к самостоятельной работе по учету денежных средств и дебиторской задолженности по учебной дисциплине "Финансовый учет-1" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" всех форм обученияМаляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Ольховская В. В.; Лучанинова А. С.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Ольховська В. В.; Лучанінова Г. С.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.; Olkhovska V. V.; Luchaninova G. S.
2015Методические рекомендации к самостоятельной работе по учету доходов, расходов и результатов деятельности по учебной дисциплине "Финансовый учет-2" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" всех форм обученияОльховская В. В.; Сахаров П. А.; Маляревский Ю. Д.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Ольховська В. В.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.; Olkhovska V. V.; Sakharov P. O.
2014Методические рекомендации к самостоятельной работе по учету запасов по учебной дисциплине "Финансовый учет-1" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" всех форм обученияМаляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Ольховська В. В.; Лучанінова Г. С.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.; Olkhovska V. V.; Luchaninova G. S.; Маляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Ольховская В. В.; Лучанинова А. С.
2010Методические рекомендации к самостоятельной работе по учету нематериальных активов по дисциплине «Финансовый учет-І» для студентов направления подготовки «Учет и аудит» всех форм обученияМаляревський Ю. Д.; Шушлякова О. В.; Malyarevskiy Y. D.; Shushliakova O. V.; Маляревский Ю. Д.
2015Методические рекомендации к самостоятельной работе по учету обязательств по учебной дисциплине "Финансовый учет-2" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" всех форм обученияМаляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Ольховская В. В.; Сахаров П. А.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Сахаров П. О.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.; Olkhovska V. V.; Sakharov P. O.
2014Методические рекомендации к самостоятельной работе по учету основных средств по учебной дисциплине "Финансовый учет-1" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" всех форм обученияМаляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Ольховская В. В.; Лучанинова А. С.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Ольховська В. В.; Лучанінова Г. С.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.; Olkhovska V. V.; Luchaninova G. S.
2015Методические рекомендации к самостоятельной работе по учету собственного капитала по учебной дисциплине "Финансовый учет-2" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" всех форм обученияМаляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Ольховская В. В.; Сахаров П. А.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Ольховська В. В.; Сахаров П. О.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.; Olkhovska V. V.; Sakharov P. O.
2014Методические рекомендации к самостоятельной работе по учету труда и его оплаты по учебной дисциплине "Финансовый учет-2" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" всех форм обученияМаляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Ольховская В. В.; Лучанинова А. С.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Ольховська В. В.; Лучанінова Г. С.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.; Olkhovska V. V.; Luchaninova G. S.
2014Методические рекомендации к самостоятельной работе по учету финансовых инвестиций по учебной дисциплине "Финансовый учет-2" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" всех форм обученияМаляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Ольховская В. В.; Лучанинова А. С.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Ольховська В. В.; Лучанінова Г. С.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.; Olkhovska V. V.; Luchaninova G. S.
2010Методичні рекомендації для виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік туристичної діяльності» для студентів напряму підготовки “Туризм” денної форми навчанняМаляревський Ю. Д.; Лабунська С. В.; Прокопішина О. В.; Маляревский Ю. Д.; Лабунская С. В.; Прокопишина Е. В.; Malyarevskiy Y. D.; Labunska S. V.; Prokopishyna O. V.
2010Методичні рекомендації для виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік туристичної діяльності» для студентів напряму підготовки “Туризм” денної форми навчанняМаляревський Ю. Д.; Лабунська С. В.; Прокопішина О. В.; Маляревский Ю. Д.; Лабунская С. В.; Прокопишина Е. В.; Malyarevskiy Y. D.; Labunska S. V.; Prokopishyna O. V.
2014Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" заочної форми навчанняПасенко Н. С.; Маляревський Ю. Д.; Ольховська В. В.; Лучанінова Г. С.; Пасенко Н. С.; Маляревский Ю. Д.; Ольховская В. В.; Лучанинова А. С.; Pasenko N. S.; Malyarevskiy Y. D.; Olkhovska V. V.; Luchaninova G. S.