Browsing by Author Пасенко Н. С.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 34  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
20181С: Обліковий консалтинг в управлінні бізнес-процесами підприємства. Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівняВолошан І. Г.; Пасенко Н. С.
2009Відображення в обліку зменшення та відновлення корисності об'єктів нематеріальних активівПасенко Н. С.; Pasenko N. S.
2011Деякі аспекти обліку інвестиційної нерухомості: міжнародна та вітчизняна практикаПасенко Н. С.; Pasenko N. S.
2014Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" денної форми навчанняМахота А. В.; Пасенко Н. С.; Часовнікова Ю. С.; Горяєва М. С.; Махота А. В.; Пасенко Н. С.; Часовникова Ю. С.; Горяева М. С.; Makhota A. V.; Pasenko N. S.; Chasovnikova Y. S.; Goryaeva M. S.
2013Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Фінансовий облік за міжнародними стандартами" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної форми навчанняМаляревський Ю. Д.; Пасенко Н. С.; Даниленко С. В.; Маляревский Ю. Д.; Даниленко С. В.; Malyarevskiy Y. D.; Pasenko N. S.; Danylenko S. V.
2015Задания к практическим занятиям по учебной дисциплине "Учет по видам экономической деятельности" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" дневной формы обученияПасенко Н. С.; Горяева М. С.; Махота А. В.; Горяєва М. С.; Pasenko N. S.; Goryaeva M. S.; Makhota A. V.
2019Застосування справедливої вартості в обліку біологічних активів і сільськогосподарської продукціїПасенко Н. С.; Горяєва М. С.; Pasenko N. S.; Goryaeva M. S.
2017Методика аналітичного забезпечення в управлінні необоротними активами на підприємствах енергетичної галузіПасенко Н. С.; Херхадзе А. О.; Херхадзе А. А.; Pasenko N. S.; Herkhadze A. O.
2017Методичні підходи до визначення фінансових результатів діяльності підприємстваПасенко Н. С.; Pasenko N. S.
2014Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" заочної форми навчанняПасенко Н. С.; Маляревський Ю. Д.; Ольховська В. В.; Лучанінова Г. С.; Пасенко Н. С.; Маляревский Ю. Д.; Ольховская В. В.; Лучанинова А. С.; Pasenko N. S.; Malyarevskiy Y. D.; Olkhovska V. V.; Luchaninova G. S.
2013Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" з напряму підготовки 6.030509 та "магістр" зі спеціальності 8.03050901 з обліку і аудитуПилипенко А. А.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Пасенко Н. С.; Курган Н. В.; Лучанінова Г. С.; Пилипенко А. А.; Маляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Пасенко Н. С.; Курган Н. В.; Лучанинова А. С.; Pylypenko A. A.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.; Pasenko N. S.; Kurgan N. V.; Luchaninova G. S.
2014Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчанняПилипенко А. А.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Пасенко Н. С.; Іванієнко В. В.; Курган Н. В.; Лучанінова Г. С.; Маляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Иваниенко В. В.; Лучанинова А. С.; Pylypenko A. A.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.; Pasenko N. S.; Ivanienko V. V.; Kurgan N. V.; Luchaninova G. S.
2016Методичні рекомендації до самостійної роботи з обліку операцій у торгових підприємствах з навчальної дисципліни "Облік за видами економічної діяльності" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчанняГоряєва М. С.; Пасенко Н. С.; Шушлякова О. В.; Горяева М. С.; Пасенко Н. С.; Шушлякова О. В.; Goryaeva M. S.; Pasenko N. S.; Shushliakova O. V.
2015Методичні рекомендації до самостійної роботи з обліку операцій на автотранспортних підприємствах з навчальної дисципліни "Облік за видами економічної діяльності" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчанняПасенко Н. С.; Горяєва М. С.; Горяева М. С.; Pasenko N. S.; Goryaeva M. S.
2013Методичні рекомендації до самостійної роботи з обліку операцій у сільськогосподарському виробництві з навчальної дисципліни "Облік у галузях виробництва та послуг" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчанняГоряєва М. С.; Пасенко Н. С.; Горяева М. С.; Goryaeva M. S.; Pasenko N. S.
2018Напрями удосконалення приміток до фінансової звітності щодо необоротних активів як інформаційної бази для проведення аналізуПасенко Н. С.; Pasenko N. S.
2023Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" освітньо-професійної програми "Облік і аудит" першого (бакалаврського) рівняАзаренков Г. Ф.; Пасенко Н. С.; Курган Н. В.; Часовнікова Ю. С.
2022Облік за видами економічної діяльності : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" освітньої програми "Облік і аудит" першого (бакалаврського) рівняПасенко Н. С.
2019Облік за видами економічної діяльності: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівняПасенко Н. С.
2021Обліково-аналітичне забезпечення діяльності торгівельних підприємствПасенко Н. С.