Browsing by Author Пилипенко А. А.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 58  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Kогнітивне моделювання в механізмі стратегічного управління розвитком потенціалу промислового підприємстваПилипенко А. А.; Литвиненко А. О.; Pylypenko A. A.; Lytvynenko A. O.
2012Organization of cluster structures potential development managment with balanced scorecard toolsPylypenko A. A.; Duda O. V.; Пилипенко А. А.; Дуда О. В.; Пилипенко А. А.; Дуда О. В.
2018Архітектурне моделювання як основа формування стратегічного обліку об’єднання підприємствПилипенко А. А.; Pylypenko A. A.
2021Архітектурно-онтологічне моделювання обліково-аналітичного забезпечення менеджменту бізнес-процесів підприємстваПилипенко А. А.; Халліфах А. М.
2014Вибір конкурентоспроможної форми маркетингового управління як складової організації стратегічного менеджменту підприємства та інтегрованих структур бізнесуПилипенко А. А.; Березовський К. М.; Березовский К. М.; Pylypenko A. A.; Berezovsky K. M.
2018Дослідження структури бізнес-моделі інтегрованої звітностіПилипенко А. А.; Макаренко В. Ю.; Pylypenko A. A.; Makarenko V. Y.
2013Економічна та інформаційна безпека підприємств у системі консолідованої інформації : навчальний посібникКавун С. В.; Пилипенко А. А.; Ріпка Д. О.; Репка Д. А.; Kavun S. V.; Pylypenko A. A.; Ripka D. O.
2022Забезпечення транспарентності управлінської звітності та зрілості організації стратегічного обліку в інтегрованих ланцюгах виробничої кооперації підприємствПилипенко А. А.; Халіфах А. М.
2017Конкурентоспроможність продукції промислового підприємства: організація управління та маркетингове забезпеченняПилипенко А. А.; Фартушняк О. В.; Пасічник І. Ю.; Пасичник И. Ю.; Pylypenko A. A.; Fartushnyak O. V.; Pasichnyk I. Y.
2017Консолідація обліково-аналітичної інформації в організації управління безпекою інноваційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем: теорія та методологіяПилипенко А. А.; Литвиненко А. О.; Pilipenko A. А.; Lytvynenko A. O.
2022Консолідація обліково-аналітичної інформації в управлінні економічною безпекою розвитку корпоративного інтегрованого об’єднанняПилипенко А. А.; Тирінова М. В.
2016Консолідація облікової інформації в управлінні діяльністю підприємств та їх об'єднаньПилипенко А. А.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Пилипенко А. А.; Маляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Pylypenko A. A.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.
2013Концептуальні засади організації маркетингового управління промисловим підприємствомПилипенко А. А.; Березовський К. М.; Пилипенко А. А.; Березовский К. М.; Pylypenko A. A.; Berezovsky K. M.
2023Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" освітньої програми "Облік і аудит" другого (магістерського) рівняЛабунська С. В.; Пилипенко А. А.; Безкоровайна Л. В.; Лядова Ю. О.
2013Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" з напряму підготовки 6.030509 та "магістр" зі спеціальності 8.03050901 з обліку і аудитуПилипенко А. А.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Пасенко Н. С.; Курган Н. В.; Лучанінова Г. С.; Пилипенко А. А.; Маляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Пасенко Н. С.; Курган Н. В.; Лучанинова А. С.; Pylypenko A. A.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.; Pasenko N. S.; Kurgan N. V.; Luchaninova G. S.
2014Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчанняПилипенко А. А.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Пасенко Н. С.; Іванієнко В. В.; Курган Н. В.; Лучанінова Г. С.; Маляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Иваниенко В. В.; Лучанинова А. С.; Pylypenko A. A.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.; Pasenko N. S.; Ivanienko V. V.; Kurgan N. V.; Luchaninova G. S.
2023Методичні рекомендації до написання дипломної роботи для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит» першого (бакалаврського) рівняАзаренков Г. Ф.; Пилипенко А. А.; Курган Н. В.; Фартушняк О. В.
2020Механізм формування адаптивної стратегії в когнітивному управлінні конкурентоспроможністю it-компанійПилипенко А. А.; Єрмаченко Є. В.
2021Моделювання фінансового ринку : робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" третього (освітньо-наукового) рівняПилипенко А. А.; Раєвнєва О. В.; Стрижиченко К. А.
2017Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" другого (магістерського) рівняПилипенко А. А.; Часовнікова Ю. С.; Тирінов А. В.; Пилипенко А. А.; Часовникова Ю. С.; Тыринов А. В.; Pylypenko A. A.; Chasovnikova Y. S.; Tyrinov A. V.