Browsing by Author Пономаренко В. С.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 51  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015The generalized approach to multidimensional scalingMalyaretz L. M.; Dorokhov O. V.; Ponomarenko V. S.; Малярец Л. М.; Дорохов А. В.; Пономаренко В. С.; Малярець Л. М.; Дорохов О. В.
2016The impact of the world economic crisis on the economic development of UkrainePonomarenko V. S.; Пономаренко В. С.
2018Modelling the estimation of the threat of financial crises in corporate systemsPonomarenko V. S.; Klebanova T. S.; Gvozdytskyi V. S.; Пономаренко В. С.; Клебанова Т. С.; Гвоздицький В. С.; Гвоздицкий В. С.
2019Адаптивна модель аналізу доходів і видатків населення УкраїниПономаренко В. С.; Прокопович С. В.
2022Актуальні питання забезпечення якості освіти в університеті: прикладні дослідження за 2018/19 навчальний рікПономаренко В. С.; Полякова Г. А.; Григор'єва Ю. С.; Голубєв С. М.; Бурлуцька О. О.; Кутвицька Т. О.
2022Актуальні питання забезпечення якості освіти в університеті: прикладні дослідження за 2019/20 навчальний рікПономаренко В. С.; Полякова Г. А.; Григор'єва Ю. С.; Голубєв С. М.; Назарова С. О.; Бурлуцька О. О.; Кутвицька Т. О.
2023Актуальні проблеми системного аналізу та моделювання процесів управлінняПономаренко В. С.; Гур'янова Л. С.; Нежинський Е.; Пеліова Я.
2009Багатовимірний аналіз соціально-економічних систем : навчальний посібникПономаренко В. С.; Малярець Л. М.; Пономаренко В. С.; Малярец Л. М.; Ponomarenko V. S.; Malyarets L. M.
2019Вплив державного регулювання і нагляду на розвиток ризик-орієнтованої системи фінансового моніторингу УкраїниПономаренко В. С.; Внукова Н. М.; Колодізєв О. М.; Ачкасова С. А.
2011Генезис и методологические основы многомерного анализа данных в социально-экономических системахПономаренко В. С.; Малярец Л. М.; Дорохов А. В.; Малярець Л. М.; Дорохов О. В.; Ponomarenko V. S.; Malyarets L. M.; Dorokhov O. V.
2014Гроші та кредит: компетентність і реалізація грошово-кредитної політики в УкраїніПономаренко В. С.; Колодізєв О. М.; Тищенко В. Ф.
2013Економіка підприємства: компетентність і ефективність розвитку : монографіяПономаренко В. С.; Афанасьєв М. В.; Гонтарева І. В.; Іпполітова І. Я.; Плоха О. Б.; Боровик М. В.; Тишенко Д. О.; Кулєшова Н. В.; Салашенко Т. І.; Усенко Н. М.; Селезньова Г. О.; Афанасьев Н. В.; Гонтарева И. В.; Ипполитова И. Я.; Плохая Е. Б.; Селезнева Г. А.; Тышенко Д. А.; Кулешова Н. В.; Салашенко Т. И.; Усенко Н. Н.; Ponomarenko V. S.; Afanasiev M. V.; Gontareva I. V.; Ippolitova I. Y.; Plokha O. B.; Selezneva H. О.; Borovyk M. V.; Tyshenko D. O.; Kuleshova N. V.; Salashenko T. I.; Usenko N. M.
2013Економіка підприємства: компетентність і ефективність розвитку: монографіяПономаренко В. С.; Афанасьєв М. В.; Гонтарева І. В.
2018Збірник досліджень з актуальних питань забезпечення якості освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця (на основі опитувань студентів університету за 2016/2017 навчальний рік)Пономаренко В. С.; Полякова Г. А.; Голубєв С. М.; Григор'єва Ю. С.; Бурлуцька О. О.; Кутвицька Т. О.; Пономаренко В. С.; Полякова А. А.; Голубев С. Н.; Григорьева Ю. С.; Бурлуцкая О. А.; Кутвицкая Т. А.; Ponomarenko V. S.; Poliakova H. A.; Holubiev S. M.; Hryhorieva Y. S.; Burlutska O. O.; Kutvytska T. O.
2018Збірник досліджень з актуальних питань забезпечення якості освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця (на основі опитувань студентів університету за 2017/2018 навчальний рік)Пономаренко В. С.; Полякова Г. А.; Григор'єва Ю. С.; Голубєв С. М.; Кутвицька Т. О.; Бурлуцька О. О.; Пономаренко В. С.; Полякова А. А.; Григорьева Ю. С.; Голубев С. Н.; Кутвицкая Т. А.; Бурлуцкая О. А.; Ponomarenko V. S.; Poliakova H. A.; Hryhorieva Y. S.; Holubiev S. M.; Kutvytska T. O.; Burlutska O. O.
2019Инструментальные средства моделирования систем в информационной экономикеПономаренко В. С.; Клебанова Т. С.
2017Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗПономаренко В. С.; Раєвнєва О. В.; Єрмаченко В. Є.; Раевнева Е. В.; Ермаченко В. Е.; Ponomarenko V. S.; Rayevnyeva O. V.; Yermachenko V. Y.
2018Концептуальні засади створення системи підтримки електронного навчання у вищій школі нового поколінняПономаренко В. С.; Пушкар О. І.; Бондар І. О.; Анохін В. М.; Браткевич В. В.; Будянська В. А.; Грабовський Є. М.; Завгородня О. С.; Знахур Л. В.; Климнюк В. Є.; Назарова С. О.; Фомічова О. В.
2015Крок у майбутнє : 2011-2015 роки : монографіяПономаренко В. С.; Афанасьєв М. В.; Єрмаченко В. Є.; Михайличенко Д. Ю.
2012Кузнец С. Экономическая система д-ра Шумпетера, излагаемая и критикуемая; Перлман М. Две фазы заинтересованности Кузнеца ШумпетеромКузнец С.; Перлман М.; Пономаренко В. С.; Московкин В. М.; Михайличенко Д. Ю.