Browsing by Author Репка Д. А.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Guidelines to practical studies, seminars and self-study work on the academic discipline "Knowledge Economy" for full-time students of training direction 6.030601 "Management"Ripka D. O.; Ріпка Д. О.; Репка Д. А.
2014Syllabus of the academic discipline "Knowledge Economy" for full-time students of training direction 6.030601 "Management"Ripka D. O.; Ріпка Д. О.; Репка Д. А.
2013Економічна та інформаційна безпека підприємств у системі консолідованої інформації : навчальний посібникКавун С. В.; Пилипенко А. А.; Ріпка Д. О.; Репка Д. А.; Kavun S. V.; Pylypenko A. A.; Ripka D. O.
2012Координація управлінських і виробничих процесів на підприємствіРіпка Д. О.; Репка Д. А.; Ripka D. O.
2013Методичні рекомендації до практичних завдань з навчальної дисципліни "Економічна безпека" для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної форми навчанняРіпка Д. О.; Репка Д. А.; Ripka D. O.
2016Методичні рекомендації до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Інноваційний розвиток підприємства" для студентів усіх спеціальностей денної форми навчанняВерещагіна Г. В.; Ріпка Д. О.; Руденко Г. Р.; Верещагина А. В.; Репка Д. А.; Руденко А. Р.; Vereshchagina G. V.; Ripka D. O.; Rudenko H. R.
2013Методичні рекомендації до розрахунку ефективності пропозицій дипломних робіт студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" та "магістр" напряму підготовки "Менеджмент"Ястремська О. М.; Яковенко К. В.; Веретенникова Г. Б.; Ріпка Д. О.; Ястремская Е. Н.; Яковенко Е. В.; Веретенникова А. Б.; Репка Д. А.; Yastremska О. M.; Iakovenko K. V.; Veretennykova G. B.; Ripka D. O.
2013Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Економічна безпека підприємства: організація та планування" для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної форми навчанняРіпка Д. О.; Репка Д. А.; Ripka D. O.
2013Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчанняЯстремська О. М.; Ріпка Д. О.; Ястремская Е. Н.; Репка Д. А.; Iastremska O. M.; Ripka D. O.
2011Організація маркетингових досліджень на ринках інтелектуальної власностіРіпка Д. О.; Репка Д. А.; Ripka D. O.
2011Оцінка комерційного потенціалу інноваційної технологіїВоліков В. В.; Ріпка Д. О.; Воликов В. В.; Репка Д. А.; Volikov V. V.; Ripka D. O.
2012Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів напряму підготовки 6.030601 денної форми навчанняЯстремська О. М.; Ріпка Д. О.; Ястремская Е. Н.; Репка Д. А.; Yastremska О. M.; Ripka D. O.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Інноваційний розвиток підприємства" для студентів усіх спеціальностей денної форми навчанняВерещагіна Г. В.; Ріпка Д. О.; Руденко Г. Р.; Верещагина А. В.; Репка Д. А.; Руденко А. Р.; Vereshchagina G. V.; Ripka D. O.; Rudenko H. R.
2010Роль государственно-частного партнерства в активизации инновационного развития регионаРепка Д. А.; Ріпка Д. О.; Ripka D. O.
2014Управління життєдіяльністю підприємств промисловості : монографіяЯстремська О. М.; Верещагіна Г. В.; Авраменко О. В.; Іванова В. Й.; Веретенникова Г. Б.; Голофаєва І. П.; Колодізєва Т. О.; Мельникова К. В.; Омелаєнко Н. М.; Разінкова В. П.; Ріпка Д. О.; Руденко Г. Р.; Сисоєв В. В.; Тонєва К. В.; Яковенко К. В.; Мажник Л. О.; Письмак В. О.; Сігаєва Т. Є.; Тімонін К. О.; Ястремська О. О.; Бахурець О. В.; Захаров В. А.; Панасьянц Г. С.; Струпинська Н. В.; Геращенко І. М.; Зеленський М. В.; Стаматін О. В.; Ястремская Е. Н.; Верещагина А. В.; Авраменко Е. В.; Иванова В. И.; Веретенникова А. Б.; Голофаева И. П.; Колодизева Т. А.; Мельникова Е. В.; Омелаенко Н. Н.; Разинкова В. П.; Репка Д. А.; Руденко А. Р.; Сысоев В. В.; Тонева К. В.; Яковенко Е. В.; Мажник Л. А.; Письмак В. А.; Сигаева Т. Е.; Тимонин К. А.; Ястремская О. А.; Бахурець О. В.; Панасьянц А. С.; Струпинская Н. В.; Геращенко И. Н.; Зеленский М. В.; Стаматин А. В.; Iastremska O. M.; Vereshchaginа G. V.; Avramenko E. V.; Ivanova V. I.; Veretennykova G. B.; Holofayeva I. P.; Kolodizieva T. O.; Melnikova K. V.; Omelayenko N. M.; Razinkova V. P.; Ripka D. O.; Rudenko H. R.; Sysoiev V. V.; Tonieva K. V.; Iakovenko K. V.; Mazhnyk L. O.; Pysmak V. O.; Sigaieva T. E.; Timonin K. O.; Iastremska O. O.; Bakhurets O. V.; Zakharov V. A.; Panasyants G. S.; Strupynska N. V.; Herashchenko I. M.; Zelenskyi M. V.; Stamatin O. V.
2009Управління організаційно-економічним розвитком промислового підприємстваРіпка Д. О.; Репка Д. А.; Ripka D. O.
2011Формування системи управління знаннями підприємстваРіпка Д. О.; Репка Д. А.; Ripka D. O.
2010Інтелектуальний капітал підприємства: проблеми визначення та оцінкаЯстремська О. М.; Воліков В. В.; Ріпка Д. О.; Ястремская Е. Н.; Воликов В. В.; Репка Д. А.; Yastremska O. M.; Volikov V. V.; Ripka D. O.