Browsing by Author Сысоев В. В.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Dynamic model of optimized supply for organizational units of armed forces (at decentralized procurement)Sysoiev V. V.; Сисоєв В. В.; Сысоев В. В.
2015Логістика : навчальний посібник для студентів галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" всіх форм навчанняМельникова К. В.; Колодізєва Т. О.; Авраменко О. В.; Руденко Г. Р.; Сисоєв В. В.; Мельникова Е. В.; Колодизева Т. А.; Авраменко Е. В.; Руденко А. Р.; Сысоев В. В.; Melnikova K. V.; Kolodizieva T. O.; Avramenko O. V.; Rudenko H. R.; Sysoiev V. V.
2017Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізацій "Логістика", "Менеджмент інноваційної діяльності" другого (магістерського) рівняЯстремська О. М.; Сисоєв В. В.; Веретенникова Г. Б.; Ястремская Е. Н.; Сысоев В. В.; Веретенникова А. Б.; Iastremska O. M.; Sysoiev V. V.; Veretennykova H. B.
2016Методичні рекомендації з проведення наукового семінару та звіту з науково-дослідної практики студентів освітнього ступеня "магістр" за спеціальностями 8.03060102 "Менеджмент інноваційної діяльності", 8.03060107 "Логістика" денної форми навчанняЯстремська О. М.; Колодізєва Т. О.; Сисоєв В. В.; Ястремская А. Н.; Колодизева Т. А.; Сысоев В. В.; Iastremska O. M.; Kolodizieva T. O.; Sysoiev V. V.
2009Методологія комплексної оптимізації логістичного управління ресурсним забезпеченням силових структурСисоєв В. В.; Сысоев В. В.; Sysoiev V. V.
2013Модель управления запасами с учетом организации процесса доставки продукцииСысоев В. В.; Сисоєв В. В.; Sysoiev V. V.
2016Моделювання бізнес-процесів у логістиці : лабораторний практикум для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації "Логістика" другого (магістерського) рівняСисоєв В. В.; Сысоев В. В.; Sysoiev V. V.
2011Оптимізація управління розподіленням запасів матеріальних ресурсів у ешелонованій системі складуванняСисоєв В. В.; Сысоев В. В.; Sysoiev V. V.
2012Робоча програма навчальної дисципліни "Менеджмент якості та сертифікація продукції" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" спеціалізації "Логістика" денної форми навчанняАвраменко О. В.; Сисоєв В. В.; Авраменко Е. В.; Сысоев В. В.; Avramenko O. V.; Sysoiev V. V.
2015Робоча програма навчальної дисципліни "Методологія і організація наукових досліджень" для студентів спеціальностей 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування", 8.03060102 "Менеджмент інноваційної діяльності", 8.03060107 "Логістика" денної форми навчанняСисоєв В. В.; Верещагіна Г. В.; Сысоев В. В.; Верещагина А. В.; Sysoiev V. V.; Vereshchagina G. V.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Моделювання бізнес-процесів у логістиці" для студентів спеціальності 8.03060107 "Логістика" денної форми навчанняСисоєв В. В.; Сысоев В. В.; Sysoiev V. V.
2008Структуризація єдиної системи ресурсного забезпечення силових структур на основі кластерного аналізуСисоєв В. В.; Сысоев В. В.; Sysoiev V. V.
2010Управління доставкою матеріальних ресурсів в ешелонованій складській системі при змішаних перевезенняхСисоєв В. В.; Сысоев В. В.; Sysoiev V. V.
2014Управління життєдіяльністю підприємств промисловості : монографіяЯстремська О. М.; Верещагіна Г. В.; Авраменко О. В.; Іванова В. Й.; Веретенникова Г. Б.; Голофаєва І. П.; Колодізєва Т. О.; Мельникова К. В.; Омелаєнко Н. М.; Разінкова В. П.; Ріпка Д. О.; Руденко Г. Р.; Сисоєв В. В.; Тонєва К. В.; Яковенко К. В.; Мажник Л. О.; Письмак В. О.; Сігаєва Т. Є.; Тімонін К. О.; Ястремська О. О.; Бахурець О. В.; Захаров В. А.; Панасьянц Г. С.; Струпинська Н. В.; Геращенко І. М.; Зеленський М. В.; Стаматін О. В.; Ястремская Е. Н.; Верещагина А. В.; Авраменко Е. В.; Иванова В. И.; Веретенникова А. Б.; Голофаева И. П.; Колодизева Т. А.; Мельникова Е. В.; Омелаенко Н. Н.; Разинкова В. П.; Репка Д. А.; Руденко А. Р.; Сысоев В. В.; Тонева К. В.; Яковенко Е. В.; Мажник Л. А.; Письмак В. А.; Сигаева Т. Е.; Тимонин К. А.; Ястремская О. А.; Бахурець О. В.; Панасьянц А. С.; Струпинская Н. В.; Геращенко И. Н.; Зеленский М. В.; Стаматин А. В.; Iastremska O. M.; Vereshchaginа G. V.; Avramenko E. V.; Ivanova V. I.; Veretennykova G. B.; Holofayeva I. P.; Kolodizieva T. O.; Melnikova K. V.; Omelayenko N. M.; Razinkova V. P.; Ripka D. O.; Rudenko H. R.; Sysoiev V. V.; Tonieva K. V.; Iakovenko K. V.; Mazhnyk L. O.; Pysmak V. O.; Sigaieva T. E.; Timonin K. O.; Iastremska O. O.; Bakhurets O. V.; Zakharov V. A.; Panasyants G. S.; Strupynska N. V.; Herashchenko I. M.; Zelenskyi M. V.; Stamatin O. V.
2018Інфраструктура товарного ринку, товарознавство : робоча програма для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівняСисоєв В. В.; Мельникова К. В.; Сысоев В. В.; Мельникова Е. В.; Sysoiev V. V.; Melnikova K. V.