Browsing by Author Цыбулько Д. И.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчанняМаляревський Ю. Д.; Фартушняк О. В.; Сахаров П. О.; Цибулько Д. І.; Пасічник І. Ю.; Маляревский Ю. Д.; Сахаров П. А.; Цыбулько Д. И.; Пасичник И. Ю.; Malyarevskiy Y. D.; Fartushnyak O. V.; Sakharov P. O.; Tsybulko D. I.; Pasichnyk I. Y.
2016Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Управлінський облік" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" та навчальної дисципліни "Облік виробництва і управління витратами" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" усіх форм навчанняЛабунська С. В.; Безкоровайна Л. В.; Курган Н. В.; Цибулько Д. І.; Лабунская С. В.; Безкоровайная Л. В.; Цыбулько Д. И.; Labunska S. V.; Bezkorovaina L. V.; Kurgan N. V.; Tsybulko D. I.
2013Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Фінансовий облік II" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчанняФартушняк О. В.; Пасічник І. Ю.; Цибулько Д. І.; Пасичник И. Ю.; Цыбулько Д. И.; Fartushnyak O. V.; Pasichnyk I. Y.; Tsybulko D. I.
2016Облікові аспекти витрат на технічне переозброєнняФартушняк О. В.; Цибулько Д. І.; Цыбулько Д. И.; Fartushnyak O. V.; Tsybulko D. I.
2015ОБҐРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯЦибулько Д. І.; Фартушняк О. В.; Цыбулько Д. И.; Фартушняк О. В.; Tsybulko D. I.; Fartushnyak O. V.
2016Організаційно-економічне забезпечення технічного переозброєння промислових підприємствМаляревський Ю. Д.; Фартушняк О. В.; Цибулько Д. І.; Маляревский Ю. Д.; Цыбулько Д. И.; Malyarevskiy Y. D.; Fartushnyak O. V.; Tsybulko D. I.
2014Організація технічного переозброєння в господарській діяльності машинобудівних підприємствФартушняк О. В.; Цибулько Д. І.; Цыбулько Д. И.; Fartushnyak O. V.; Tsybulko D. I.
2014Сборник средств диагностики уровня профессиональных компетентностей по учебной дисциплине "Бухгалтерский учет" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" дневной формы обученияФартушняк О. В.; Безкоровайная Л. В.; Пасичник И. Ю.; Горяева М. С.; Шушлякова О. В.; Цыбулько Д. И.; Безкоровайна Л. В.; Пасічник І. Ю.; Горяєва М. С.; Цибулько Д. І.; Fartushnyak O. V.; Bezkorovaina L. V.; Pasichnyk I. Y.; Goryaeva M. S.; Shushliakova O. V.; Tsybulko D. I.
2013Формування системи автоматичного управління конкурентоспроможністю продукціїПасічник І. Ю.; Фартушняк О. В.; Цибулько Д. І.; Пасичник И. Ю.; Цыбулько Д. И.; Pasichnyk I. Y.; Fartushnyak O. V.; Tsybulko D. I.
2014ФОРМУВАННЯ СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВЦибулько Д. І.; Фартушняк О. В.; Цыбулько Д. И.; Фартушняк О. В.; Tsybulko D. I.; Fartushnyak O. V.
2015Фінансово-економічне забезпечення технічного переозброєння промислових підприємствФартушняк О. В.; Цибулько Д. І.; Цыбулько Д. И.; Fartushnyak O. V.; Tsybulko D. I.