Browsing by Author Чен Р. М.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Анализ функциональности программных продуктов, ориентированных на туристическую отрасльЧен Р. Н.; Свердло Т. А.; Чен Р. М.; Свердло Т. О.; Chen R. M.; Sverdlo T. O.
2012Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в туризмі" для студентів спеціальності 8.14010301 "Туризм" усіх форм навчанняЧен Р. М.; Біккузін К. В.; Chen R. M.; Bikkuzin К. V.
2015Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інноваційні технології в туризмі" для студентів спеціальності "Туризмознавство (за видами)" всіх форм навчанняЧен Р. М.; Чен Р. Н.; Chen R. M.
2009Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з розділу "Проектування баз даних" навчальної дисципліни "Статистична звітність" для студентів напряму підготовки "Прикладна статистика" всіх форм навчанняЧен Р. М.; Чен Р. Н.; Chen R. M.
2008Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи з теми "Використання CASE-технологій у проектуванні інформаційних систем та БД" навчальної дисципліни "Інформаційні системи міжнародного бізнесу" для студентів напряму підготовки "Міжнародна економіка" всіх форм навчанняЧен Р. М.; Чен Р. Н.; Chen R. M.
2015Практикум по работе с программой комплексной автоматизации деятельности турфирм "ОВЕРИЯ-ТУРИЗМ" для студентов направления подготовки 6.140103 "Туризм" всех форм обучения : [Электронное издание]Єрмаченко В. Є.; Зима О. Г.; Наумік-Гладка К. Г.; Кись А. П.; Алдошина М. В.; Дехтярь Н. А.; Брусильцева А. Н.; Лола Ю. Ю.; Ястремская О. А.; Чен Р. Н.; Яцун Л. Н.; Козубова Н. В.; Лисицына И. И.; Голуб М. А.; Ермаченко В. Е.; Зима А. Г.; Наумик-Гладкая Е. Г.; Алдошина М. В.; Кісь О. П.; Дехтяр Н. А.; Брусільцева Г. М.; Ястремська О. О.; Чен Р. М.; Лісіцина І. І.; Голуб М. О.; Yermachenko V. Y.; Zyma O. G.; Naumik-Gladka K. G.; Kis O. P.; Aldoshyna M. V.; Dekhtyar N. A.; Brusiltseva H. M.; Lоlа I. I.; Iastremska O. O.; Chen R. M.; Iatsun L. N.; Kozubova N. V.; Lisitsyna I. I.; Golub M. O.
2014Робоча програма навчальної дисципліни "Інноваційні технології в туризмі" для студентів спеціальності "Туризмознавство" всіх форм навчанняЗолотарьова І. О.; Чен Р. М.; Золотарева И. А.; Чен Р. Н.; Zolotarova I. O.; Chen R. M.
2009Робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційні системи в інноваційній діяльності" для студентів спеціальності 8.050209 "Менеджмент інноваційної діяльності" всіх форм навчанняЯстремська О. М.; Чен Р. М.; Ястремская А. Н.; Чен Р. Н.; Iastremska O. M.; Chen R. M.
2011Робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в туризмі" для студентів спеціальності "Туризм" денної форми навчанняЗолотарьова І. О.; Чен Р. М.; Золотарева И. А.; Чен Р. Н.; Zolotaryova I. O.; Chen R. M.
2014Робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю" для студентів спеціальності 8.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" денної форми навчанняЧен Р. М.; Чен Р. Н.; Chen R. M.
2011Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційно-комунікаційне забезпечення туристичної діяльності» для студентів спеціальності 6.050400 «Туризм» денної форми навчанняЧен Р. М.; Chen R. M.
2011Ілюстративний матеріал з навчальної дисципліни "Інформаційні системи й технології в туризмі" для студентів спеціальності "Туризм" усіх форм навчанняЧен Р. М.; Біккузін К. В.; Чен Р. Н.; Биккузин К. В.; Chen R. M.; Bikkuzin К. V.