Browsing by Author Ястремская Е. Н.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Controlling : textbookIastremska O. M.; Ястремська О. М.; Ястремская Е. Н.
2018Активізація інноваційної діяльності підприємствЯстремська О. М.; Демченко Г. В.; Ястремская Е. Н.; Демченко А. В.; Yastremskaya O. M.; Demchenko G. V.
2013Анализ факторов, влияющих на уровень конкурентоспособности предприятияЯстремская Е. Н.; Геращенко И. Н.; Ястремська О. М.; Геращенко І. М.; Iastremska O. M.; Herashchenko I. M.
2013Бренди промислових підприємств: формування та ефективність використання : монографіяЯстремська О. М.; Тімонін О. М.; Тімонін К. О.; Ястремская Е. Н.; Тимонин А. М.; Тимонин К. А.; Iastremska O. M.; Timonin O. M.; Timonin K. O.
2011Взаимосвязь спроса и предложения на рынке труда между конкурентоспособным предприятием и конкурентоспособным персоналомЯстремская Е. Н.; Геращенко И. Н.; Ястремська О. М.; Геращенко І. М.; Yastremskaya E. N.; Gerashchenko I. M.
2012Взаємозвязок поняття «конкурентоспроможність підприємства» та «інноваційна діяльність»Ястремська О. М.; Геращенко І. М.; Ястремская Е. Н.; Геращенко И. Н.; Yastremskaya E. N.; Gerashchenko I. M.
2008Визначення інвестиційної привабливості промислових підприємствЯстремська О. М.; Сігаєва Т. Є.; Ястремская Е. Н.; Сигаева Т. Е.; Iastremska O. M.; Sigaieva T. E.
2018Методический подход к отбору кандидатов в синектический коллектив для создания инновацийЯстремская Е. Н.; Сиваш Ю. Н.; Ястремська О. М.; Сиваш Ю. М.; Iastremska O. M.; Sivash Y. M.
2018Методичне забезпечення оцінювання інноваційної креативності промислових підприємств за креативним та динамічним напрямамиЯстремська О. М.; Сиваш Ю. М.; Ястремская Е. Н.; Сиваш Ю. М.; Iastremska O. M.; Sivash Y. M.
2017Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізацій "Логістика", "Менеджмент інноваційної діяльності" другого (магістерського) рівняЯстремська О. М.; Сисоєв В. В.; Веретенникова Г. Б.; Ястремская Е. Н.; Сысоев В. В.; Веретенникова А. Б.; Iastremska O. M.; Sysoiev V. V.; Veretennykova H. B.
2017Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації "Логістика" і "Менеджмент інноваційної діяльності" першого (бакалаврського) рівняЯстремська О. М.; Томах В. В.; Ястремская Е. Н.; Томах В. В.; Iastremska O. M.; Tomakh V. V.
2015Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Менеджмент" для студентів напрямів підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика", 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчанняЯстремська О. М.; Ястремская Е. Н.; Iastremska O. M.
2015Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Стратегічне управління" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчанняЯстремська О. М.; Ястремская Е. Н.; Iastremska O. M.
2013Методичні рекомендації до розрахунку ефективності пропозицій дипломних робіт студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" та "магістр" напряму підготовки "Менеджмент"Ястремська О. М.; Яковенко К. В.; Веретенникова Г. Б.; Ріпка Д. О.; Ястремская Е. Н.; Яковенко Е. В.; Веретенникова А. Б.; Репка Д. А.; Yastremska О. M.; Iakovenko K. V.; Veretennykova G. B.; Ripka D. O.
2016Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бренд-менеджмент" для студентів спеціальностей 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування", 8.03060102 "Менеджмент інноваційної діяльності" денної форми навчанняЯстремська О. М.; Струпинська Н. В.; Ястремская Е. Н.; Струпинская Н. В.; Iastremska O. M.; Strupynska N. V.
2013Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчанняЯстремська О. М.; Ріпка Д. О.; Ястремская Е. Н.; Репка Д. А.; Iastremska O. M.; Ripka D. O.
2013Мотивація креативності новаторівЯстремська О. М.; Бардадим О. І.; Ястремская Е. Н.; Бардадым О. И.; Iastremska O. M.; Bardadym O. I.
2008Оцінка інноваційної сприйнятливості підприємстваЯстремська О. М.; Близнюк Т. П.; Ястремская Е. Н.; Yastremska O. M.; Blyznyuk T. P.
2009Привлекательность бизнес-предложений инвестиционных проектов: количественная оценкаЯстремская Е. Н.; Сигаева Т. Е.; Ястремська О. М.; Сігаєва Т. Є.; Iastremska O. M.; Sigaieva T. E.
2015Рекламна стратегія: теоретичні положення та класифікаціяЯстремська О. М.; Поклонська Л. С.; Ястремская Е. Н.; Поклонская Л. С.; Iastremska O. M.; Poklonska L. S.