Browsing by Author Kurgan N. V.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Автоматизоване вирішення проблеми оптимального розподілу постійних накладних витрат виробництва за підходом Absorption-costingКурган Н. В.; Ніконович Д. С.; Курган Н. В.; Никонович Д. С.; Kurgan N. V.; Nikonovych D. S.
2018Впровадження управління виробничими витратами за відхиленнями на малих промислових підприємствах УкраїниКурган Н. В.; Мелєх А. С.; Мелех А. С.; Kurgan N. V.; Meleh A. S.
2016Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Управлінський облік" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" та навчальної дисципліни "Облік виробництва і управління витратами" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" усіх форм навчанняЛабунська С. В.; Безкоровайна Л. В.; Курган Н. В.; Цибулько Д. І.; Лабунская С. В.; Безкоровайная Л. В.; Цыбулько Д. И.; Labunska S. V.; Bezkorovaina L. V.; Kurgan N. V.; Tsybulko D. I.
2019Калькулювання собівартості нового виду продукції за етапами життєвого циклу в системі управлінського облікуКурган Н. В.; Волковська Я. В.; Волковская Я. В.; Kurgan N. V.; Volkovska I. V.
2017Комп'ютерні облікові системи: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" спеціалізації "Облік і аудит" першого (бакалаврського) рівняМаляревський Ю. Д.; Курган Н. В.; Маляревский Ю. Д.; Malyarevskiy Y. D.; Kurgan N. V.
2013Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" з напряму підготовки 6.030509 та "магістр" зі спеціальності 8.03050901 з обліку і аудитуПилипенко А. А.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Пасенко Н. С.; Курган Н. В.; Лучанінова Г. С.; Пилипенко А. А.; Маляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Пасенко Н. С.; Курган Н. В.; Лучанинова А. С.; Pylypenko A. A.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.; Pasenko N. S.; Kurgan N. V.; Luchaninova G. S.
2014Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчанняПилипенко А. А.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Пасенко Н. С.; Іванієнко В. В.; Курган Н. В.; Лучанінова Г. С.; Маляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Иваниенко В. В.; Лучанинова А. С.; Pylypenko A. A.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.; Pasenko N. S.; Ivanienko V. V.; Kurgan N. V.; Luchaninova G. S.
2014Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Облік виробництва і управління витратами" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної форми навчанняЛабунська С. В.; Курган Н. В.; Лабунская С. В.; Labunska S. V.; Kurgan N. V.
2013Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Облік операцій в іноземній валюті" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчанняЛабунська С. В.; Курган Н. В.; Лабунская С. В.; Labunska S. V.; Kurgan N. V.
2018Облік зовнішньоекономічного фінансового лізингу в конфігурації «Бухгалтерія для України»Курган Н. В.; Kurgan N. V.
2014Обґрунтування вибору промисловими підприємствами методів обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукціїКурган Н. В.; Kurgan N. V.
2019Оподаткування реімпорту товарів українських підприємств в умовах електронного адміністрування ПДВКурган Н. В.; Kurgan N. V.
2013-05-15Організаційно-економічні основи інноваційного розвитку регіонів україни (на прикладі Харківської області)Пономаренко В. С.; Коюда О. П.; Коюда В. О.; Воліков В. В.; Басова О. С.; Мазко Т. І.; Костіна О. М.; Курган Н. В.; Боярська М. О.; Чанкіна І. В.; Ткаченко Л. С.; Пилипенко С. М.; Осикова А. М.; Воліков С. В.; Ponomarenko V. S.; Koiuda O. P.; Koiuda V. O.; Volikov V. V.; Basоva O. S.; Mazko T. I.; Kostina O. M.; Kurgan N. V.; Boiarska M. O.; Chankina I. V.; Tkachenko L. S.; Pylypenko S. M.; Osykova A. M.; Volikov S. V.
2017Оцінювання економічного ефекту заходів з вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення підприємстваКурган Н. В.; Курган Н. В.; Kurgan N. V.
2014Поточні забезпечення як засіб перерозподілу постійних загальновиробничих витрат для запобігання збільшенню собівартості реалізованої продукціїКурган Н. В.; Kurgan N. V.
2018Програмне забезпечення документування експорту продукції українських підприємств [Електронний ресурс]Курган Н. В.; Kurgan N. V.
2014Резервування коштів на покриття нерозподілених постійних загальновиробничих витрат як засіб протидії збільшенню собівартості реалізованої продукціїКурган Н. В.; Kurgan N. V.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" усіх форм навчанняЛабунська С. В.; Прокопішина О. В.; Курган Н. В.; Лабунская С. В.; Прокопишина Е. В.; Курган Н. В.; Labunska S. V.; Prokopishyna O. V.; Kurgan N. V.
2012Стратегічний управлінський облік нематеріальних результатів інноваційної діяльності підприємства і витрат на їхнє створенняКурган Н. В.; Лучанінова Г. С.; Лучанинова А. С.; Kurgan N. V.; Luchaninova G. S.
2012Управління господарською діяльністю підприємств інноваційного типу розвиткуКурган Н. В.; Kurgan N. V.