Browsing by Author Pylypenko A. A.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Cognitive instruments of public management accountabilityfor development of national innovation systemLabunska S. V.; Gavkalova N. L.; Pylypenko A. A.; Prokopishyna O. V.
2015Kогнітивне моделювання в механізмі стратегічного управління розвитком потенціалу промислового підприємстваПилипенко А. А.; Литвиненко А. О.; Pylypenko A. A.; Lytvynenko A. O.
2012Organization of cluster structures potential development managment with balanced scorecard toolsPylypenko A. A.; Duda O. V.; Пилипенко А. А.; Дуда О. В.; Пилипенко А. А.; Дуда О. В.
2018Архітектурне моделювання як основа формування стратегічного обліку об’єднання підприємствПилипенко А. А.; Pylypenko A. A.
2014Вибір конкурентоспроможної форми маркетингового управління як складової організації стратегічного менеджменту підприємства та інтегрованих структур бізнесуПилипенко А. А.; Березовський К. М.; Березовский К. М.; Pylypenko A. A.; Berezovsky K. M.
2018Дослідження структури бізнес-моделі інтегрованої звітностіПилипенко А. А.; Макаренко В. Ю.; Pylypenko A. A.; Makarenko V. Y.
2013Економічна та інформаційна безпека підприємств у системі консолідованої інформації : навчальний посібникКавун С. В.; Пилипенко А. А.; Ріпка Д. О.; Репка Д. А.; Kavun S. V.; Pylypenko A. A.; Ripka D. O.
2017Конкурентоспроможність продукції промислового підприємства: організація управління та маркетингове забезпеченняПилипенко А. А.; Фартушняк О. В.; Пасічник І. Ю.; Пасичник И. Ю.; Pylypenko A. A.; Fartushnyak O. V.; Pasichnyk I. Y.
2016Консолідація облікової інформації в управлінні діяльністю підприємств та їх об'єднаньПилипенко А. А.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Пилипенко А. А.; Маляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Pylypenko A. A.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.
2013Концептуальні засади організації маркетингового управління промисловим підприємствомПилипенко А. А.; Березовський К. М.; Пилипенко А. А.; Березовский К. М.; Pylypenko A. A.; Berezovsky K. M.
2013Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" з напряму підготовки 6.030509 та "магістр" зі спеціальності 8.03050901 з обліку і аудитуПилипенко А. А.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Пасенко Н. С.; Курган Н. В.; Лучанінова Г. С.; Пилипенко А. А.; Маляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Пасенко Н. С.; Курган Н. В.; Лучанинова А. С.; Pylypenko A. A.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.; Pasenko N. S.; Kurgan N. V.; Luchaninova G. S.
2014Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчанняПилипенко А. А.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Пасенко Н. С.; Іванієнко В. В.; Курган Н. В.; Лучанінова Г. С.; Маляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Иваниенко В. В.; Лучанинова А. С.; Pylypenko A. A.; Malyarevskiy Y. D.; Bezkorovaina L. V.; Pasenko N. S.; Ivanienko V. V.; Kurgan N. V.; Luchaninova G. S.
2017Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" другого (магістерського) рівняПилипенко А. А.; Часовнікова Ю. С.; Тирінов А. В.; Пилипенко А. А.; Часовникова Ю. С.; Тыринов А. В.; Pylypenko A. A.; Chasovnikova Y. S.; Tyrinov A. V.
2015Організація маркетингового управління діяльністю підприємств машинобудівного кластера в умовах глобалізації: монографіяЛепейко Т. І.; Пилипенко А. А.; Пушкар О. І.; Березовський К. М.; Попов О. В.; Лепейко Т. И.; Пушкарь А. И.; Березовский К. М.; Попов А. В.; Lepeyko T. I.; Pylypenko A. A.; Pushkar O. I.; Berezovsky K. M.; Popov О. V.
2015Організація маркетингового управління діяльністю підприємств машинобудівного кластера в умовах глобалізації: монографіяЛепейко Т. І.; Пилипенко А. А.; Пушкар О. І.; Березовський К. М.; Попов О. В.; Лепейко Т. И.; Пушкарь А. И.; Березовский К. М.; Попов А. В.; Lepeyko T. I.; Pylypenko A. A.; Pushkar O. I.; Berezovsky K. M.; Popov О. V.
2015Організація маркетингового управління діяльністю підприємств машинобудівного кластера в умовах глобалізації: монографіяЛепейко Т. І.; Пилипенко А. А.; Пушкар О. І.; Березовський К. М.; Попов О. В.; Лепейко Т. И.; Пушкарь А. И.; Березовский К. М.; Попов А. В.; Lepeyko T. I.; Pylypenko A. A.; Pushkar O. I.; Berezovsky K. M.; Popov О. V.
2015Організація рефлексивного управління розвитком підприємств і їх інтегрованих об’єднаньПилипенко А. А.; Pylypenko A. A.
2015Організація управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства: монографіяПилипенко А. А.; Литвиненко А. О.; Pylypenko A. A.; Lytvynenko A. O.
2015Реалізація конкурентоспроможного потенціалу підприємства через визначення параметрів його стратегічної поведінкиПилипенко А. А.; Литвиненко А. О.; Pylypenko A. A.; Lytvynenko A. O.
2011Реструктуризація потенціалу матеріально-технічної бази в контурі стратегічного управління розвитком підприємстваЛитвиненко А. О.; Пилипенко А. А.; Lytvynenko A. O.; Pylypenko A. A.; Литвиненко А. А.