Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4958 to 4977 of 19648 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Лабораторний практикум "Основи баз даних та знань"з модуля навчальної дисципліни "Організація баз даних та знань"Федько В. В.; Тарасов О. В.; Лосєв М. Ю.; Тарасов А. В.; Лосев М. Ю.; Fedko V.; Tarasov A.; Losev M.
2011Лабораторний практикум з економетрики навчальної дисципліни "Еко-номіко–математичні методи та моделі"Єгоршин О. О.; Малярець Л. М.; Егоршин А. А.; Малярец Л. М.; Egorshin A. A.; Mаlyarets L. М.
2012Лабораторний практикум з модуля 1 "Методи описової статистики та статистичний аналіз рядів розподілу" навчальної дисципліни "Статистика" для студентів напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Горохова О. І.; Чанкіна І. В.; Шаповалова В. О.; Дмитрусенко К. О.; Бобкова О. Ю.; Rayevnyeva O.; Gorokhova O.; Chankina I.; Shapovalova V.; Dmitrusenko K.; Bobkova O.
2012Лабораторний практикум з модуля 2 "Методи і моделі статистичного дослідження рядів динаміки" навчальної дисципліни "Статистика" для студентів напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Горохова О. І.; Чанкіна І. В.; Шаповалова В. О.; Дмитрусенко К. О.; Бобкова О. Ю.; Rayevnyeva O.; Gorokhova O.; Chankina I.; Shapovalova V.; Dmitrusenko K.; Bobkova O.
2013Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Cтатистичний аналіз структури соціально-економічних явищ та процесів" для студентів спеціальності 8.03050601 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Чанкіна І. В.; Гольтяєва Л. А.; Раевнева Е. В.; Чанкина И. В.; Гольтяева Л. А.; Raevneva E.; Chankina I.; Goltyayeva L.
2016Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Аналіз та оптимізація бізнес-процесів підприємств" для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчанняБеседовський О. М.; Конюшенко І. Г.; Беседовский А. Н.; Конюшенко И. Г.; Besedovskyi O.; Koniushenko I.
2014Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Аналіз та прогнозування рядів динаміки" для студентів напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Чанкіна І. В.; Бровко О. І.; Раевнева Е. В.; Чанкина И. В.; Бровко О. И.; Rayevnyeva O.; Chankina I.; Brovko O.
2013Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Бізнес-статистика" для студентів спеціальності 8.03050601 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Чанкіна І. В.; Гольтяєва Л. А.; Раевнева Е. В.; Чанкина И. В.; Гольтяева Л. А.; Rayevnyeva O.; Chankina I.; Goltiaieva L.
2016Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Вступ до комп'ютерних наук" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" всіх форм навчанняБеседовський О. М.; Конюшенко І. Г.; Беседовский А. Н.; Конюшенко И. Г.; Besedovskyi O.; Koniushenko I.
2013Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Демографічна статистика" для студентів напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчанняАксьонова І. В.; Шаповалова В. О.; Горохова О. І.; Аксенова И. В.; Шаповалова В. А.; Горохова О. И.; Aksyonova I.; Shapovalova V.; Gorokhova O.
2015Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Економетрика і моделювання економічної динаміки" для студентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" денної форми навчанняСтрижиченко К. А.; Гольтяєва Л. А.; Дериховська В. І.; Стрижиченко К. А.; Гольтяева Л. А.; Дериховская В. И.; Stryzhychenko K.; Goltiaieva L.; Derykhovska V.
2015Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Економетрика" в середовищі MATLAB : навчальний посібникМалярець Л. М.; Ковальова К. О.; Малярец Л. М.; Ковалева Е. А.; Malyarets L.; Kovaleva K.
2016Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Системний аналіз соціально-економічних процесів" для студентів напряму підго-товки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Чанкіна І. В.; Мілевський С. В.; Гольтяєва Л. А.; Раевнева Е. В.; Чанкина И. В.; Милевский С. В.; Гольтяева Л. А.; Rayevnyeva O.; Chankina I.; Milevskiy S.; Goltyaeva L.
2013Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Соціальна статистика" для студентів напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчанняАксьонова І. В.; Шаповалова В. О.; Бобкова О. Ю.; Аксенова И. В.; Шаповалова В. А.; Бобкова А. Ю.; Aksyonova I.; Shapovalova V.
2016Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Статистика для менеджерів" для студентів спеціальності 8.03050601 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Гриневич Л. В.; Раевнева Е. В.; Гриневич Л. В.; Rayevnyeva O.; Grynevych L.
2014Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Статистика підприємства" для студентів напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Гриневич Л. В.; Карпенко А. С.; Раевнева Е. В.; Гриневич Л. В.; Карпенко А. С.; Rayevnyeva O.; Grynevych L.; Karpenko A.
2015Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Статистика регіонального розвитку" для студентів спеціальності 8.03050601 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Аксьонова І. В.; Бобкова О. Ю.; Мілевська Т. С.; Свидло Г. І.; Раевнева Е. В.; Аксенова И. В.; Бобкова А. Ю.; Милевская Т. С.; Свидло А. И.; Rayevnyeva O.; Aksyonova I.; Bobkova A.; Milevska T.; Svydlo H.
2014Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Статистика ринків товарів та послуг" для студентів напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Чанкіна І. В.; Мілевська Т. С.; Раевнева Е. В.; Чанкина И. В.; Милевская Т. С.; Rayevnyeva O.; Chankina I.; Milevska T.
2014Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Статистичне моделювання та прогнозування" (модулі 3, 4) для студентів напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Чанкіна І. В.; Гольтяєва Л. А.; Раевнева Е. В.; Чанкина И. В.; Гольтяева Л. А.; Rayevnyeva O.; Chankina I.; Goltіaіeva L.
2013Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Статистичне моделювання та прогнозування" для студентів напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Стрижиченко К. А.; Чанкіна І. В.; Гольтяєва Л. А.; Раевнева Е. В.; Чанкина И. В.; Гольтяева Л. А.; Rayevnyеva O.; Stryzhychenko K.; Chankina I.; Goltiaieva L.