Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5023 to 5042 of 15695 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013МEХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІСкоблiков С. В.
2018Мodern conceptual approaches in evaluation activitiesGorobinskaya M.; Hil S.; Горобинська М. В.; Гіль С. Є.; Горобинская М. В.; Гиль С. Е.
2015МOДEЛЮВAННЯ ФAКТOРІВ ЗOВНІШНЬOГO ТA ВНУТРІШНЬOГO СEРEДOВИЩA ФІНAНСOВOЇ БEЗПEКИ КOМEРЦІЙНOГO БAНКУСергієнко О. А.; Гoлoфaєвa І. П.; Сергиенко Е. А.; Голофаева И. П.; Sergienko O. A.; Golofaeva I. P.
2016Майк Йогансен як мовознавецьЧеремська О. С.; Черемская О. С.; Cheremska O. S.
2017Майнор как одно из направлений реформирования учебной дисциплины физическое воспитание в ВУЗеМаракушин А. И.; Попов Ф. И.; Маракушин А. І.; Попов Ф. І.; Marakushin А. I.; Popov F. I.
2017Макро- і мікроекономіка : робоча програма для студентів спеціальності 073 ''Менеджмент'' першого (бакалаврського) рівняМащенко М. А.; Степаненко Н. О.; Черкашина Т. С.
2019Макро- і мікроекономіка: робоча програма навчальної дисципліни для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняМащенко М. А.; Кліменко О. М.
2019Макроекономіка: робоча програма навчальної дисципліни для сту-дентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняБріль М. С.; Кліменко О. М.
2017Макроекономічний аналізБріль М. С.; Кліменко О. М.; Мащенко М. А.; Пивавар І. В.; Шифрін Н. І.; Брил М. С.; Клименко Е. Н.; Мащенко М. А.; Пивавар И. В.; Шифрина Н. И.; Bril M.; Klimenko О.; Mashchenko M.; Pivavar I.; Shyfrinа N.
2017Макроекономічний аналіз : робоча програма для студентів спеціальності 051 "Економіка" першого (бакалаврського) рівняБріль М. С.; Кліменко О. М.; Мащенко М. А.
2013МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА РІВНЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ ДОМОГОСПОДАРСТВІваніна А. В.
2017Макроекономічні особливості реформування економічних відносин у сфері охорони здоров’я в УкраїніФілатов В. М.; Филатов В. М.; Filatov V. M.
2015Макроэкономика : учебное пособие для самостоятельного изучения дисциплины для иностранных студентов всех направлений подготовкиКлименко Е. Н.; Крюкова О. Н.; Бриль М. С.; Кліменко О. М.; Крюкова О. М.; Бріль М. С.; Klimenko O.; Kriukova O.; Bril M.
2013МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ АКТИВИЗАЦИИКеримова Ж. Н.
2003Максимизация прибыли предприятия в процессе рекламной деятельностиПолякова Я. А.; Полякова Я. О.; Polyakova Y. O.
2013МАКСИМІЗАЦІЯ ПРИБУТКУ БАНКУ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЙОГО ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВКомарова О. Ю.
2019Маніпулятивність у дискурсі соціальних медіаЗима О.; Просяник О.
2016Маніпуляція як засіб впливу на поведінку людини.Сасіна Л. О.; Сасина Л. А.; Sasina L. O.
2017Маркетинг : методичні рекомендації до виконання практичних завдань для студентів спеціальності 075 "Маркетинг" першого (бакалаврського) рівняРубан В. В.; Ruban V. V.
2017Маркетинг : методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" першого (бакалаврського) рівняМоскаленко Н. О.; Москаленко Н. А.; Moskalenko N.