Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5172 to 5191 of 20015 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013МEХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІСкоблiков С. В.
2018Мodern conceptual approaches in evaluation activitiesGorobinskaya M.; Hil S.; Горобинська М. В.; Гіль С. Є.; Горобинская М. В.; Гиль С. Е.
2013Мoдeлювaння пpoцeсiв зaбpуднeння вoднoгo сepeдoвищa пpoмислoвим пiдпpиємствoмКущинська Т. О.; Кущинская Т. А.; Kushhinskaja T.
2015МOДEЛЮВAННЯ ФAКТOРІВ ЗOВНІШНЬOГO ТA ВНУТРІШНЬOГO СEРEДOВИЩA ФІНAНСOВOЇ БEЗПEКИ КOМEРЦІЙНOГO БAНКУСергієнко О. А.; Гoлoфaєвa І. П.; Сергиенко Е. А.; Голофаева И. П.; Sergienko O. A.; Golofaeva I. P.
2012Мoделювaння впливу клiмaтичних фaктoрiв нa зaбруднення aтмoсфернoгo пoвiтря в рaйoнi дiяльнoстi прoмислoвoгo пiдприємствaГнiдаш Н. В.; Гнидaш Н. В.; Gnidash N.
2012Мoделювaння пpийняття piшення нa oснoвi якoстi aтмoсфеpнoгo пoвiтpя Фpунзенськoгo paйoну м. ХapкiвPидaш М. С.; Ридаш Н. С.; Ridash M. S.
2012Мoделювaння пpийняття piшення нa oснoвi якoстi aтмoсфеpнoгo пoвiтpя Фpунзенськoгo paйoну м. ХapкiвPидaш М. С.; Rydash M.
2015Мoтивацiя учасникiв каналiв poзпoдiлу на пiдпpиємствiУланoва Т. І.; Уланова Т. И.; Ulanova T. I.
2016Майк Йогансен як мовознавецьЧеремська О. С.; Черемская О. С.; Cheremska O. S.
2017Майнор как одно из направлений реформирования учебной дисциплины физическое воспитание в ВУЗеМаракушин А. И.; Попов Ф. И.; Маракушин А. І.; Попов Ф. І.; Marakushin А. I.; Popov F. I.
2017Макро- і мікроекономіка : робоча програма для студентів спеціальності 073 ''Менеджмент'' першого (бакалаврського) рівняМащенко М. А.; Степаненко Н. О.; Черкашина Т. С.; Мащенко М. А.; Степаненко Н. А.; Черкашина Т. С.; Mashchenko M.; Stepanenko N.; Cherkashina T.
2017Макроекономічний аналізБріль М. С.; Кліменко О. М.; Мащенко М. А.; Пивавар І. В.; Шифрін Н. І.; Брил М. С.; Клименко Е. Н.; Мащенко М. А.; Пивавар И. В.; Шифрина Н. И.; Bril M.; Klimenko О.; Mashchenko M.; Pivavar I.; Shyfrinа N.
2017Макроекономічний аналіз : робоча програма для студентів спеціальності 051 "Економіка" першого (бакалаврського) рівняБріль М. С.; Кліменко О. М.; Мащенко М. А.; Бриль М. С.; Клименко Е. Н.; Мащенко М. А.; Bril M.; Klimenko O.; Mashchenko М.
2013МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА РІВНЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ ДОМОГОСПОДАРСТВІваніна А. В.
2017Макроекономічні особливості реформування економічних відносин у сфері охорони здоров’я в УкраїніФілатов В. М.; Филатов В. М.; Filatov V. M.
2015Макроэкономика : учебное пособие для самостоятельного изучения дисциплины для иностранных студентов всех направлений подготовкиКлименко Е. Н.; Крюкова О. Н.; Бриль М. С.; Кліменко О. М.; Крюкова О. М.; Бріль М. С.; Klimenko O.; Kriukova O.; Bril M.
2013МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ АКТИВИЗАЦИИКеримова Ж. Н.
2003Максимизация прибыли предприятия в процессе рекламной деятельностиПолякова Я. А.; Полякова Я. О.; Polyakova Y. O.
2013МАКСИМІЗАЦІЯ ПРИБУТКУ БАНКУ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЙОГО ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВКомарова О. Ю.
2014Максимізація прибутку підприємства на основі удосконалення цінової політикиТимофєєва Н. Я.; Тимофеева Н. Я.; Tymofieieva N. Y.