Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 14090 to 14109 of 19649 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016С. Есенин и Н. КлюевПросяник О. П.; Prosianyk O. P.
2017Сognitive analysis and modeling of innovation potentialLabunska S. V.; Лабунська С. В.; Лабунская С. В.; Iermachenko I. V.; Єрмаченко Є. В.; Ермаченко Е. В.; Prokopisyna O. V.; Прокопішина О. В.; Прокопишина А. В.
2016Сorporate decision-making multiagent modelsMilov A.; Milevskiy S.; Мілов О. В.; Мілевський С. В.; Милов А. В.; Милевский С. В.
2012Садуло В. О. Система показників оцінки інноваційної активності персоналу організаціїСадуло В. О.
2013Садівництво на Харківщині у ХVІІІ – до кінця ХІХ ст.: за матеріалами збірників архівних документівCвинаренко Н. О.; Свинаренко Н. А.; Svynarenko N. O.
2014САЙМОН КУЗНЕЦЬ ЯК ВИДАТНИЙ ЕКОНОМІСТКостенецька Т. Г.
2013САМОЗАЙНЯТІСТЬ НА РИНКУ ПРАЦІ: ФРІЛАНСБарсученко А. С.
2014Самозахист як спосіб здійснення захисту прав споживачів житло-во-комунальних послугКоршакова О. М.; Коршакова О. Н.; Korshakova O. M.
2018Самоорганизация страхового рынка как очищение и перезагрузкаВременко Л. В.; Корват Е. В.; Корват О. В.; Vremenko L.; Korvat O.
2016Самооцінка розвитку освітнього середовища вищого навчального закладуПолякова Г. А.; Polyakova G.
2018Самооцінка якості наукової діяльності як елемент академічної автономії університетуРаєвнєва О. В.; Дериховська В. І.; Раевнева Е. В.; Дериховская В. И.; Rayevnyeva O.; Derykhovska V.
2016Самооцінка якості результатів навчання у вищому навчальному закладіАзізова К. М.; Почуєва О. О.; Азизова Е. М.; Почуева О. А.; Azizova K. M.; Pochueva O. O.
2016Самооцінка якості результатів навчання у вищому навчальному закладіАзізова К. М.; Почуєва О. О.; Азизова Е. М.; Почуева О. А.; Azizova K. M.; Pochueva O. O.
2016Самостійна робота студенток секції баскетболу під час літніх канікулСобко І. М.; Кравченко О. С.; Cобко И. Н.; Кравченко Е. С.; Sobko I. N.; Kravchenko E.
2013САНАТОРНО-КУРОРТНІ ТА ОЗДОРОВЧІ ПІДПРИЄМСТВА: СТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ РОЗВИТКУМазаракі А. А.; Ведмідь Н. І.
2012Санаційна стратегія промислового підприємства: механізм формування та моделі реалізації : МонографіяРаєвнєва О. В.; Берест М. М.; Rayevnyeva O. V.; Berest М. М.; Раевнева Е. В.; Берест М. Н.
2012Санаційна стратегія промислового підприємства: механізм формування та моделі реалізації : МонографіяРаєвнєва О. В.; Берест М. М.; Rayevnyeva O. V.; Berest М. М.; Раевнева Е. В.; Берест М. Н.
2013Сборник контрольных работ по высшей и прикладной математике для иностранных студентовЖелезнякова Е. Ю.; Ігначкова А. В.; Железнякова Э. Ю.; Игначкова А. В.; Zhelezniakova E.; Ignachkova A.
2014Сборник средств диагностики уровня профессиональных компетентностей по учебной дисциплине "Бухгалтерский учет" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" дневной формы обученияФартушняк О. В.; Безкоровайная Л. В.; Пасичник И. Ю.; Горяева М. С.; Шушлякова О. В.; Цыбулько Д. И.; Безкоровайна Л. В.; Пасічник І. Ю.; Горяєва М. С.; Цибулько Д. І.; Fartushnyak O.; Bezkorovaina L.; Pasichnyk I.; Goryaeva M.; Shushlyakova O.; Tsybulko D.
2016Свойства периклазоуглеродистых огнеупоров с разным количеством графита в шихте при использовании модификаторов жидкой ФФС и графитаСемченко Г. Д.; Повшук В. В.; Старолат Е. Е.; Борисенко О. Н.; Старолат О. Є.; Борисенко О. М.; Semchenko G. D.; Povshuk V. V.; Starolat E. E.; Borisenko O. N.