Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/10070
Title: Тестові завдання з навчальної дисципліни "Конкурентоспроможність підприємства" для студентів спеціальності 8.03050401 "Економіка підприємства" всіх форм навчання
Authors: Селезньова Г. О.
Матвієнко-Біляєва Г. Л.
Запащук Л. В.
Keywords: конкурентоспроможність продукції та підприємства
конкурентні переваги
ключові компетентності
конкурентне середовище
Issue Date: 2015
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Тестові завдання з навчальної дисципліни "Конкурентоспроможність підприємства" для студентів спеціальності 8.03050401 "Економіка підприємства" всіх форм навчання : [Електронне видання] / уклад. Г. О. Селезньова, Г. Л. Матвієнко-Біляєва, Л. В. Запащук. – Х. : ХНЕУ ім. С Кузнеця, 2015. – 89 с. (Укр. мов.)
Abstract: Запропоновано тести закритого та відкритого типів, які згруповані за темами навчальної дисципліни та можуть використовуватися для аудиторного та самостійного навчання. Рекомендовано для студентів спеціальності 8.03050401 "Економіка підприємства" всіх форм навчання.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10070
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.