Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/10454
Title: Робоча програма навчальної дисципліни "Кадрова безпека" для студентів спеціальності 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці" всіх форм навчання
Authors: Семенченко А. В.
Keywords: безпека підприємства
економічна безпека
кадрова безпека
загрози безпеці
забезпечення кадрової безпеки
управління кадровою безпекою
Issue Date: 2015
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеца
Citation: Робоча програма навчальної дисципліни "Кадрова безпека" для студентів спеціальності 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці" всіх форм навчання [Електронний ресурс] / укл. А. В. Семенченко; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (594 КБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 42 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами, плани лекцій та практичних занять, перелік питань для самостійного вивчення й контрольні запитання для більш ефективного опанування дисципліни, оцінювання знань студентів. Рекомендовано для студентів спеціальності 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці".
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10454
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕСН) 2015 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015- Семенченко А. В.pdf813,98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.