Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/10468
Title: Робоча програма навчальної дисципліни "Управління персоналом" для студентів напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" всіх форм навчання
Authors: Назарова Г. В.
Ачкасова О. В.
Keywords: персонал
кадри
система управління персоналом
процеси управління персоналом на підприємстві
Issue Date: 2015
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Робоча програма навчальної дисципліни "Управління персоналом" для студентів напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" всіх форм навчання [Електронний ресурс] / укл. Г. В. Назарова, О. В. Ачкасова; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (844 КБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 64 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за темами, плани практичних і семінарських занять, матеріали щодо закріплення та контролю знань (питання для самодіагностики та самопідготовки, завдання для самостійної роботи), методи активізації навчального процесу, а також критерії оцінювання знань студентів. Рекомендовано для студентів напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" всіх форм навчання.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10468
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕСН) 2015 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015-Назарова Г. В., Ачкасова О. В.pdf714,65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.