Skip navigation

Методичні матеріали (ЕОПДП) : [102] Домівка зібрання Перегляд статистики

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 102
Дата випускуНазваАвтор(и)
2016Guidelines to practical studies on the academic discipline "Operations Management" for full-time students of training direction 6.030601 "Management"Sigaieva T.; Сігаєва Т. Є.; Сигаева Т. Е.
2017Operations Management : guidelines to self-study of Bachelor's (first) degree students of speciality 073 "Management"Sigaieva T.; Сігаєва Т. Е.; Сигаев Т. Е.
2018Інфраструктура товарного ринку, товарознавство : робоча програма для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівняСисоєв В. В.; Мельникова К. В.; Сысоев В. В; Мельникова Е. В.; Sysoiev V.; Melnikova K.
2017Логістика : робоча програма для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівняМельникова К. В.; Руденко Г. Р.; Мельникова Е. В.; Руденко А. Р.; Melnуkova K.; Rudenko H.
2017Функціональна логістика : робоча програма для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівняКолодізєва Т. О.; Авраменко О. В.; Колодизева Т. А.; Авраменко Е. В.; Kolodizieva T.; Avramenko A.
2017Управління розвитком : робоча програма для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" другого (магістерського) рівняПушкар О. І.; Верещагіна Г. В.; Сорокіна А. С.; Пушкарь А. И.; Верещагина А. В.; Сорокина А. С.; Pushkar O.; Vereshchagina G.; Sorokina A.
2017Управління розвитком : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 073 "Менеджмент" другого (магістерського) рівняПушкар О. І.; Верещагіна Г. В.; Сорокіна А. С.; Пушкарь А. И.; Верещагина А. В.; Сорокина А. С.; Pushkar O.; Vereshchagina G.; Sorokina A.
2016Методичні рекомендації до практичних, семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів" для студентів спеціальності 8.03060102 "Менеджмент інноваційної діяльності" денної форми навчанняВеретенникова Г. В.; Веретенникова А. Б.; Veretennykova H .
2016Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Логістика" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчанняМельникова К. В.; Шевченко І. В.; Мельникова Е. В.; Шевченко И. В.; Melnykova K. V.; Shevchenko I. V.
2017Маркетинг інновацій: ділові ігри та кейси для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівняМажник Л. О.; Демченко Г. В.; Мажник Л. А.; Демченко А. В.; Mazhnyk L.; Demchenko G.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Логістика" для студентів напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг" денної форми навчанняАвраменко О. В.; Письмак В. О.; Авраменко Е. В.; Письмак В. А.; Avramenko E.; Pysmak V.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Логістичний менеджмент" для студентів спеціальності 8.03060107 "Логістика" всіх форм навчанняРуденко Г. Р.; Авраменко О. В.; Письмак В. О.; Шевченко І. В.; Руденко А. Г.; Авраменко Е. В.; Письмак В. А.; Шевченко И. В.; Rudenko А.; Avramenko E.; Pysmak V.; Shevchenko I.
2016Методичні рекомендації з проведення наукового семінару та звіту з науково-дослідної практики студентів освітнього ступеня "магістр" за спеціальностями 8.03060102 "Менеджмент інноваційної діяльності", 8.03060107 "Логістика" денної форми навчанняЯстремська О. М.; Колодізєва Т. О.; Сисоєв В. В.; Ястремская А. Н.; Колодизева Т. А.; Сысоев В. В.; Iastremska O.; Kolodizieva T.; Sysoiev V.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Економіка знань та інноваційна інфраструктура" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчанняТомах В. В.; Томах В. В.; Tomakh V.
2016Методичні рекомендації до лабораторних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Економіка знань та інноваційна інфраструктура" для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" денної форми навчанняТомах В. В.; Tomakh V.
2016Моделювання бізнес-процесів у логістиці : лабораторний практикум для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації "Логістика" другого (магістерського) рівняСисоєв В. В.; Сысоев В. В.; Sysoiev V. V.
2016Методичні рекомендації до міждисциплінарного тренінгу "Основи підприємництва" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчанняТомах В. В.; Захаров В. А.; Шевченко І. В.; Шевченко И. В.; Tomakh V. V.; Zakharov V. A.; Shevchenko I. V.
2016Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та само¬стійної роботи з навчальної дисципліни "Функціональна логістика" (модулі "Закупівельна логістика", "Розподільча логістика") для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчанняАвраменко О. В.; Авраменко Е. В.; Avramenko E. V.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Інноваційний розвиток підприємства" для студентів усіх спеціальностей денної форми навчанняВерещагіна Г.В.; Ріпка Д.О.; Руденко Г.Р.; Верещагина А.В.; Репка Д.А.; Руденко А.Р.; Vereshchagina G.; Ripka D.; Rudenko Н.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Основи логістичного консультування" для студентів спеціальності 8.03060107 "Логістика" денної форми навчанняРуденко Г. Р.; Руденко А. Р.; Rudenko H.
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 102