Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/11369
Title: Формування стратегічного управління міжнародним бізнесом підприємства
Other Titles: Формирование стратегического управления международным бизнесом предприятия
The Formation of the Strategic Management of International Business of the Enterprise
Authors: Оленіч В. І.
Оленич В. И.
Olenich V. I.
Keywords: міжнародний бізнес
конкурентоспроможність
стратегія
стратегічне управління
інструменти управління
зовнішні ринки
ефективність
експорт
международный бизнес
конкурентоспособность
стратегия
стратегическое управление
инструменты управления
внешние рынки
эффективность
экспорт
international business
competitiveness
strategy
strategic management
management tools
foreign markets
efficiency
export
Issue Date: 2016
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Оленіч В. І. Формування стратегічного управління міжнародним бізнесом підприємства: дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра: спец. 8.03050301 «Міжнародна економіка» / В. І. Оленіч. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016.
Abstract: Предметом дослідження дипломної магістерської роботи є відносини, які виникають при розробці стратегії управління міжнародним бізнесом підприємства. В дипломній роботі обґрунтовано використання інструментів стратегічного управління з метою підвищення конкуретоспроможності підприємства на зовнішніх ринках, в тому числя для підвищеня обсягів експорту продукції. В роботі доведено, що застосування стратегій управління міжнародним бізнесом дає можливість підвищити ефективність фінансових показників.
Предметом исследования дипломной магистерской работы являются отношения, которые возникают при разработке стратегии управления международным бизнесом предприятия. В дипломной работе обоснованы использования инструментов стратегического управления с целью повышения конкурентоспособности предприятия на внешних рынках, в том числе для повышения объемов экспорта продукции. В работе доказано, что использование стратегий управления международным бизнесом предоставляет возможность повысить эффективность финансовых показателей.
The subject of the research this master’s degree work is the relationship, that appears in time of developing the strategic management of international business of the enterprise. In diploma it is justified the use of strategic management tools in order to improve the competitiveness of enterprise on the foreign markets, including reducing the volume of the goods export. It is proved that the use of strategic management of international business of the enterprise makes it possible to boost the efficiency of financial performance.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11369
Appears in Collections:Дипломні магістерські роботи - 2016 р. (МЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Репозитарій. Оленіч МЕВ 6-1.pdf146,06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.