Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/12181
Title: Сучасні методи управління різальною здатністю робочої поверхні алмазного круга при шліфуванні
Other Titles: Современные способы управления режущей способностью рабочей поверхности алмазного круга при шлифовании
Modern methods of management of the working surface of the cutting ability of the diamond wheel for grinding
Authors: Новіков Ф. В.
Малихін В. В.
Харитонов П. А.
Новіков С. Г.
Новиков Ф. В.
Малыхин В. В.
Новиков С. Г.
Novikov F. V.
Malyhin V. V.
Kharitonov P. A.
Novikov S. G.
Keywords: шліфування
алмазний круг на металевій зв'язці
управління різальною здатністю круга
комбіновані способи шліфування
механічне різання
шлифование
азный круг на металлической связке
управления режущей способностью круга
комбинированные способы шлифования
механическое резание
grinding
diamond grinding wheel metal bond
combined methods of grinding
erosion grinding
mechanical cutting
chemical phenomena
Issue Date: 2007
Citation: Сучасні методи управління різальною здатністю робочої поверхні алмазного круга при шліфуванні // Наукові дослідження, автоматика і динаміка машин, інноваційні та середозахистні технології в техносфері: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Курськ, 17−20 грудня 2007 року) / Курський інститут соціальної освіти (філія) РДСУ. − Курськ: Вид-во Курськ. держ. с.-г. академії, 2007. − С. 321−327.
Abstract: У статті подано аналіз найбільш перспективних способів управління різальною здатністю робочої поверхні алмазних кругів на металевій зв'язці при шліфуванні важкооброблюваних інструментальних матеріалів. Показано, що резерви підвищення різальної здатності робочої поверхні алмазного круга складаються в застосуванні комбінованих способів шліфування, що поєднують механічне різання алмазними зернами з дією фізико-хімічних явищ в зоні різання, наприклад, алмазно-електроерозійне шліфування
В статье представлен анализ наиболее перспективных способов управления режущей способностью рабочей поверхности алмазных кругов на металлической связке при шлифовании труднообрабатываемых инструментальных материалов. Показано, что резервы повышения режущей способности рабочей поверхности алмазного круга состоят в применении комбинированных способов шлифования, сочетающих механическое резание алмазными зернами с действием физико-химических явлений в зоне резания, например, алмазно-электроэрозионное шлифование
The article presents an analysis of the most promising ways to control the working surface of the cutting ability of diamond wheels Metal bond for grinding of hard tool materials. It is shown that the reserves increase the cutting ability of the working surface of a diamond circle consists in the application of combined methods of grinding, combining mechanical cutting diamond grains with the action of physical and chemical phenomena in the cutting zone, for example, diamond-grinding spark erosion
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12181
Appears in Collections:Статті (ПТЕБЖД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
250 Курск, стр 321-327.pdf370,82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.