Skip navigation

Методичні матеріали (МН) : [53] Домівка зібрання Перегляд статистики

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 53
Дата випускуНазваАвтор(и)
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Управління персоналом" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчанняЯвдак М. Ю.; Разінькова М. Ю.; Явдак М. Ю.; Разинькова М. Ю.; Yavdak M.; Razinkova M.
2017Ризик-менеджмент : робоча програма для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівняКоюда В. О.; Костіна О. М.; Коюда В. А.; Костина О. Н.; Koiuda V.; Kostina O.
2017Ризик-менеджмент : методичні рекомендації до виконання практичних завдань для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівняКоюда В. О.; Костіна О. М.; Коюда В. А.; Костина О. Н.; Koiuda V.; Kostina O.
2017Управління потенціалом підприємства : робоча програма для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" другого (магістерського) рівняКоюда В. О.; Коюда В. А.; Koiuda V.
2017Менеджмент : методичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань для студентів спеціальностей 075 "Маркетинг" та 051 "Економіка" першого (бакалаврського) рівняПотьомкін С. К.; Козлова І. М.; Потёмкин С. К.; Козлова И. Н.; Potemkin S.; Kozlova I.
2017Менеджмент : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівняПотьомкін С. К.; Заславська К. А.; Козлова І. М.; Слюсарєва Л. А.; Потёмкин С. К.; Заславская Е. А.; Козлова И. Н.; Слюсарева Л. А.; Potomkin S.; Zaslavska K.; Kozlova I.; Sliusarieva L.
2017Корпоративне управління : робоча програма для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівняВелика О. Ю.; Великая Е. Ю.; Velyka O.
2016Иллюстрационный материал по учебной дисциплине "Финансы, деньги и кредит" для иностранных студентов направления подготовки 6.030601 "Менеджмент" дневной формы обученияВеликая Е. Ю.; Велика О. Ю.; Velyka O.
2017Прийняття та реалізація управлінських рішень : робоча програма для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівняСлюсарєва Л. А.; Слюсарева Л. А.; Sliusarieva L.
2017Управління іміджем підприємства : робоча програма для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" другого (магістерського) рівняПасько М. І.; Пасько М. И.; Pasko M.
2016Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Маркетинговий менеджмент" для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)" денної форми навчанняПасько М. І.; Пасько М. И.; Pasko M.
2016Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни "Організація виробництва на підприємствах машинобудування" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчанняГриньова В. М.; Салун М. М.; Гринева В. Н.; Салун М. Н.; Gryneva V.; Salun M.
2016Задания для самостоятельной работы по учебной дисциплине "Менеджмент" для иностранных студентов направлений подготовки 6.030507 "Маркетинг", 6.030505 "Управление персоналом и экономика труда" дневной формы обученияПотёмкин С. К.; Козлова И. Н.; Потьомкін С. К.; Козлова І. М.; Potemkin S.; Kozlovа I.
2016Методичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної дисципліни "Менеджмент організацій" для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної форми навчанняПотьомкін С. К.; Козлова І. М.; Потёмкин С. К.; Козлова И. Н.; Potemkin S.; Kozlova I.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчанняШиголь Ф.А.; Петренко О.О.; Шиголь Ф.А.; Петренко А.А.; Shyhol F.; Petrenko O.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Менеджмент організацій" для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної форми навчанняПотьомкін С. К.; Козлова І. М.; Потёмкин С. К.; Козлова И. Н.; Potemkin S.; Kozlova I.
2016Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Державне та регіональне управління" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчанняСлюсарєва Л. А.; Козлова І. М.; Слюсарева Л. А.; Козлова И. Н.; Slyusareva L.; Kozlova I.
2016Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Адміністративний менеджмент" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчанняКоюда В. О.; Костіна О. М.; Коюда В. А.; Костина О. Н.; Koiuda V.; Kostina O.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Організація виробництва на підприємствах машинобудування" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчанняГриньова В. М.; Салун М. М.; Гринева В. Н.; Салун М. Н.; Gryneva V.; Salun M.
2016Задания для самостоятельной работы по учебной дисциплине "Менеджмент внешнеэкономической деятельности" для иностранных студентов направления подготовки 6.030601 "Менеджмент" дневной формы обученияШиголь Ф. А.; Петренко А. А.; Шиголь Ф. А.; Петренко О. О.; Shigol F.; Petrenko O.
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 53