Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/12585
Title: Дослідження мотивів проведення реінжинірингу бізнес-процесів підприємства.
Authors: Іпполітова І. Я.
Keywords: бізнес-процес
реінжиніринг
ефективність діяльності підприємства
зворотній інжиніринг
Issue Date: 2016
Citation: Іпполітова І. Я. Дослідження мотивів проведення реінжинірингу бізнес-процесів підприємства / І. Я. Іпполітова // Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів, м. Харків, 22 квітня 2016 року. – Харків, Видавництво «НТМТ», 2016. – С. 538 – 542.
Abstract: Визначено основні мотиви проведення реінжинірингу бізнес-процесів підприємства. Проаналізовано переваги використання процесного підходу до управління. Досліджено недоліки використання реінжинірингу на підприємстві.
Определены основные мотивы проведения реижиниринга бизнес-процессов предприятия. Проанализированы преимущества использования процессного подхода к управлению. Исследованы недостатки использования реинжиниринга на предприятии.
The main motives of re-engineering business processes were identified. The advantages of the process approach to management were determined. Disadvantages of the enterprise reengineering were explored.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12585
Appears in Collections:Статті (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ипполитова_тезисы_Исследование мотивов.pdf236,86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.