Skip navigation

Методичні матеріали (МБ) : [55] Домівка зібрання Перегляд статистики

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 55
Дата випускуНазваАвтор(и)
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Управління бізнес-процесами" для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчанняЛепейко Т. І.; Котлик А. В.; Гаврильченко О. В.; Канова О. А.; Лепейко Т. И.; Котлик А. В.; Гаврильченко Е. В.; Канова А. А.; Lepeyko T.; Kotlyk A.; Havrylchenko O.; Kanova O.
2016Практикум і завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Самоменеджмент" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчанняВасилик С. К.; Боярська М. О.; Немашкало К. Р.; Нечипорук О. В.; Василик С. К.; Боярская М. А.; Немашкало К. Р.; Нечипорук О. В.; Vasylyk S.; Boiarska M.; Nemashkalo K.; Nechyporuk О.
2016Завдання для практичної та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Соціальна відповідальність" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджент" усіх форм навчанняВасилик С. К.; Майстренко О. В.; Немашкало К. Р.; Василик С. К.; Майстренко А. В.; Немашкало К. Р.; Vasylyk S.; Maistrenko O.; Nemashkalo K.
2017Finance : syllabus for Bachelor's (first) degree students of all specialitiesLepeyko T.; Myronova O.; Matsikanych I.; Лепейко Т. І.; Миронова О. М.; Маціканич І. М.; Лепейко Т. И.; Миронова О. Н.; Мациканыч И. Н.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Управління розвитком" для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчанняПушкар О. І.; Сорокіна А. С.; Пушкарь А. И.; Сорокина А. С.; Pushkar O.; Sorokina A.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Управління проектами" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчанняГаврильченко О. В.; Кіпа Д. В.; Гаврильченко Е. В.; Кипа Д. В.; Havrylchenko E.; Kipa D.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Самоменеджмент" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчанняВасилик С. К.; Боярська М. О.; Немашкало К. Р.; Нечипорук О. В.; Василик С. К.; Боярская М. А.; Немашкало К. Р.; Нечипорук О. В.; Vasylyk S.; Boiarska М.; Nemashkalo К.; Nechyporuk О.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Технології адміністрування та організації праці на підприємстві" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчанняМайстренко О. В.; Канова О. А.; Грузіна І. А.; Майстренко О. В.; Канова А. А.; Грузина И. А.; Maistrenko O.; Kanova O.; Gruzina I.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчанняГрузіна І. А.; Грузина И. А.; Gruzina I.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Ризик-менеджмент" для студентів спеціальності 8.18010016 "Бізнес-адміністрування" всіх форм навчанняБлизнюк Т. П.; Майстренко О. В.; Кривобок К. В.; Немашкало К. Р.; Близнюк Т. П.; Майстренко О. В.; Кривобок Е. В.; Немашкало К. Р.; Blyznyuk Т.; Maistrenko O.; Kryvobok K.; Nemashkalo K.
2016Завдання для практичної та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Ризик-менеджмент" для студентів спеціальності 8.18010016 "Бізнес-адміністрування" всіх форм навчанняБлизнюк Т. П.; Майстренко О. В.; Кривобок К. В.; Немашкало К. Р.; Близнюк Т. П.; Майстренко О. В.; Кривобок Е. В.; Немашкало К. Р.; Blyznyuk T.; Maistrenko O.; Kryvobok K.; Nemashkalo K.
2016Syllabus of the academic discipline "Managing Development" for students of all specialities, all forms of studyPushkar O.; Lepeyko T.; Sorokina A.; Пушкар О.І.; Лепейко Т. І.; Сорокіна А.С.; Пушкарь А.И.; Лепейко Т.И.; Сорокина А.С.
2016Guidelines to self-study on the academic discipline "Basis of Scientific Research" for students of training directions 6.030601 "Management", 6.140103 "Tourism" of all forms of studyMyronova O.; Mazorenko O.; Миронова О. М.; Мазоренко О. В.; Миронова О. Н.; Мазоренко О. В.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Оцінка та аналіз ефективності виробництва" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчанняКотлик А. В.; Гаврильченко О. В.; Кривобок К. В.; Котлик А. В.; Гаврильченко Е. В.; Кривобок Е. В.; Kotlyk A.; Havrylchenko O.; Kryvobok K.
2016Syllabus of the academic discipline "Technologies of Labor Administration and Organization at an Enterprise" for full-time students of training direction 6.030601 "Management"Maistrenko O.; Kanova O.; Майстренко О. В.; Канова О. А.; Майстренко О. В.; Канова А. А.
2009Робоча програма навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень” для студентів спеціалізації “Менеджмент організацій” денної форми навчанняЛепейко Т. І.; Миронова О. М.; Лепейко Т. И.; Миронова О. Н.; Lepeyko T. I.; Myronova O. M.
2016Guidelines to independent training on the academic discipline "Basis of Scientific Research" for students of training directions 6.030601 "Management", 6.140103 "Tourism" of all forms of studyMyronova O. M.; Mazorenko O. V.; Миронова О. М.; Мазоренко О. В.; Миронова О. Н.
2012Syllabus of the educational discipline “Basis of scientific research” for students of direction “Management” for all forms of studyMyronova O. M.; Миронова О. М.; Миронова О. Н.
2008Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів спеціалізації «Менеджмент організацій» усіх форм навчанняПушкар О. І.; Лепейко Т. І.; Миронова О. М.; Пушкарь А. И.; Лепейко Т. И.; Миронова О. Н.; Myronova O. M.; Lepeyko T. I; Pushkar O. I
2008Робоча програма навчальної дисципліни «Антикризовий менеджмент» для студентів спеціальності 6.050201 денної форми навчанняВасилик С. К.; Миронова О. М.; Vasylyk S.K.; Myronova O.M.; Миронова О. Н.
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 55