Методичні матеріали (МБ) : [66] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 66
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Сучасні теорії менеджменту: робоча програма для здобувачів спеціальності 073 «Менеджмент» третього (освітньо-наукового) рівняЛепейко Т. І.; Лепейко Т. И.; Lepeyko T.
2018Організаційна поведінка: робоча програма для здобувачів спеціальності 073 «Менеджмент» третього (освітньо-наукового) рівняОтенко В. І.; Лукашев С. В.; Миронова О. М.; Отенко В. И.; Миронова О. Н.; Otenko V.; Lukashev S.; Myronova O.
2018Маркетинговий менеджмент: робоча програма для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівняГрузіна І. А.; Василик С. К.; Кінас І. О.; Грузина И. А.; Кинас И. А.; Gruzina I.; Vasilik S.; Kinas I.
2018Крос-культурний менеджмент: робоча програма для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівняЛепейко Т. І.; Близнюк Т. П.; Немашкало К. Р.; Лепейко Т. И.; Lepeyko T.; Blyznyuk T.; Nemashkalo K.
2018Marketing: syllabus of the academic discipline for Bachelor's (first) degree students of speciality 073 “Management”Myronova O.; Миронова О. М.; Миронова О. Н.
2018Logistics: syllabus of the educational discipline for students of specialty 073 «Management» of the first (bachelor) levelMazorenko О.; Мазоренко О. В.
2017Оцінка та аналіз ефективності виробництва : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівняГаврильченко О. В.; Кривобок К. В.; Гаврильченко Е. В.; Кривобок Е. В.; Havrylchenko O.; Kryvobok K.
2017Менеджмент : методичні рекомендації до виконання практичних завдань для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа і страхування" першого (бакалаврського) рівняМиронова О. М.; Лукашев С. В.; Немашкало К. Р.; Кривобок К. В.; Миронова О. Н.; Лукашев С. В.; Немашкало К. Р.; Кривобок Е. В.; Myronova O.; Lukashev S.; Nemashkalo K.; Kryvobok K.
2017Менеджмент : робоча програма для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа і страхування" першого (бакалаврського) рівняМиронова О. М.; Лукашев С. В.; Майстренко О. В.; Немашкало К. Р.; Миронова О. Н.; Лукашев С. В.; Майстренко О. В.; Myronova O.; Lukashev S.; Maistrenko A.; Nemashkalo K.
2018Management of Organizations : syllabus for Master's (second) degree students of speciality 073 "Management"Lepeyko T.; Myronova O.; MatsikanychI.; Лепейко Т. І.; Миронова О. М.; Маціканич І. М.; Лепейко Т. И.; Миронова О. Н.; Мациканыч И. Н.
2018Finance : syllabus for Bachelor's (first) degree students of speciality 073 "Management"Lepeyko T.; Blyznyuk T.; Myronova O.; Kanova O.; Matsikanych I.; Лепейко Т. І.; Близнюк Т. П.; Миронова О. М.; Канова О. А.; Маціканич І. М.; Лепейко Т. И.; Близнюк Т. П.; Миронова О. Н.; Канова А. А.; Мациканыч И. Н.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Управління бізнес-процесами" для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчанняЛепейко Т. І.; Котлик А. В.; Гаврильченко О. В.; Канова О. А.; Лепейко Т. И.; Котлик А. В.; Гаврильченко Е. В.; Канова А. А.; Lepeyko T.; Kotlyk A.; Havrylchenko O.; Kanova O.
2016Практикум і завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Самоменеджмент" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчанняВасилик С. К.; Боярська М. О.; Немашкало К. Р.; Нечипорук О. В.; Василик С. К.; Боярская М. А.; Немашкало К. Р.; Нечипорук О. В.; Vasylyk S.; Boiarska M.; Nemashkalo K.; Nechyporuk О.
2016Завдання для практичної та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Соціальна відповідальність" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджент" усіх форм навчанняВасилик С. К.; Майстренко О. В.; Немашкало К. Р.; Василик С. К.; Майстренко А. В.; Немашкало К. Р.; Vasylyk S.; Maistrenko O.; Nemashkalo K.
2017Finance : syllabus for Bachelor's (first) degree students of all specialitiesLepeyko T.; Myronova O.; Matsikanych I.; Лепейко Т. І.; Миронова О. М.; Маціканич І. М.; Лепейко Т. И.; Миронова О. Н.; Мациканыч И. Н.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Управління розвитком" для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчанняПушкар О. І.; Сорокіна А. С.; Пушкарь А. И.; Сорокина А. С.; Pushkar O.; Sorokina A.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Управління проектами" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчанняГаврильченко О. В.; Кіпа Д. В.; Гаврильченко Е. В.; Кипа Д. В.; Havrylchenko E.; Kipa D.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Самоменеджмент" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчанняВасилик С. К.; Боярська М. О.; Немашкало К. Р.; Нечипорук О. В.; Василик С. К.; Боярская М. А.; Немашкало К. Р.; Нечипорук О. В.; Vasylyk S.; Boiarska М.; Nemashkalo К.; Nechyporuk О.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Технології адміністрування та організації праці на підприємстві" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчанняМайстренко О. В.; Канова О. А.; Грузіна І. А.; Майстренко О. В.; Канова А. А.; Грузина И. А.; Maistrenko O.; Kanova O.; Gruzina I.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчанняГрузіна І. А.; Грузина И. А.; Gruzina I.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 66