Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/1337
Назва: ANALYSIS OF THE MARKET OLIGOPOLISTIC MODEL (ON AN EXAMPLE OF AN ELECTRICITY MARKET IN MEXICO)
Інші назви: АНАЛІЗ ОЛІГОПОЛІСТИЧНОЇ МОДЕЛІ РИНКУ (НА ПРИКЛАДІ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В МЕКСИЦІ)
АНАЛИЗ ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РЫНКА (НА ПРИМЕРЕ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В МЕКСИКЕ)
Автори: Kalashnikov, Vitaly
Kavun, Sergii
Калашников, Віталій В'ячеславович
Кавун, Сергій Віталійович
Калашников, Виталий Вячеславович
Кавун, Сергей Виталиевич
Теми: Mexican electricity market
liberalization effects
Cournot-Nash model
game theoretic
market scenario
ринок електроенергії Мексики
ефект лібералізації
модель Курно-Неша
теорії ігор
алгоритм PATH
сценарії розвитку ринку
рынок электроэнергии Мексики
эффект либерализации
модель Курно-Неша
теория игр
алгоритм PATH
сценарии развития рынка
Дата публікації: 2012
Видавництво: Видавництво ХНЕУ
Бібліографічний опис: Kalashnikov V., Kavun S. Analysis of the market oligopolistic model (on an example of an electricity market in mexico) / V. Kalashnikov, S. Kavun // Economics of development. - 2012. - №2. - P. 68-74
Короткий огляд (реферат): In this article, research of electricity market oligopolistic model, applied in Mexico, has been carried out and their results have been analyzed. Mexican electricity market is currently a monopoly regulated by the government (a competitive market has not been established yet). Thus, the given article can be evaluated as an empirical study of possible liberalization effects on Mexico. Analysis of the current electricity market has been conducted, the market structure (oligopolistic market), characterized not only by mutual influence on the market share price and government influence level, but a limited number of power suppliers on the market, has been explained. With the help of Cournot-Nash model electric companies maximize their profit and expand their market shares. For the comparison, we also introduce the notion of perfect competition, where each agent acts as a price taker equalizing prices and marginal costs in order to determine and maximize its profit has been introduced. The computational game theory, composed of mixed complementary problems (MCP), solved by the GAMS (www.gams.com) with the application of PATH algorithm has been offered as a modeling tool. It has been applied to the primary data of the Mexican electricity market data to obtain Nash equilibrium and Cournot cases as well as development scenario of the USA international open trade market.
Проведено дослідження олігополістичної моделі ринку електроенергії, яка застосовується в Мексиці, і проаналізовано отримані результати. У даний час мексиканський ринок електроенергії є монополією, регульованою державою (конкурентний ринок ще не сформований). Таким чином, подана стаття є емпіричним дослідженням можливих наслідків лібералізації ринку електроенергії для Мексики. Проведено аналіз сформованого ринку електроенергії в Мексиці, пояснено структуру ринку (олігополістичний ринок), що характеризується не тільки загальним впливом на ціну частки ринку і рівнем державного впливу, а й обмеженою кількістю представлених на ринку фірм – виробників електроенергії. За допомогою моделі Курно-Неш багато фірм максимізують свій прибуток і збільшують свою частку на ринку. Для порівняння запропоновано поняття ринку ідеальної конкуренції, де кожен учасник діє як контролер цін, вирівнюючи їх і свої маржинальні витрати з метою правильного визначення прибутку та його максимізації. Як інструмент моделювання було запропоновано теорію ігор, що складається зі змішаних взаємодоповнюючих завдань, які розв’язуються за допомогою The General Algebraic Modeling System (GAMS, www.gams.com) за алгоритмом PATH (http://www.gams.com/sol¬vers/sol vers.htm#PATH). Запропонований інструмент був застосований до вихідних даних мексиканського ринку електроенергії для отримання "рівноваг Неша" і "випадків Курно", а також до сценарію розвитку міжнародного відкритого ринку торгівлі з США.
Проведены исследования олигополистической модели рынка электроэнергии, применяемой в Мексике, и проанализированы их результаты. В настоящее время мексиканский рынок электроэнергии является монополией, регулируемой государством (конкурентный рынок еще не сформирован). Таким образом, представленная статья является эмпирическим исследованием возможных последствий либерализации рынка электроэнергии для Мексики. Проведен анализ сложившегося рынка электроэнергии в Мексике, объяснена структура рынка (олигополистический рынок), который характеризуется не только общим влиянием на цену доли рынка и уровнем государственного влияния, но и ограниченным количеством представленных на рынке фирм – производителей электроэнергии. С помощью модели Курно-Нэш многие фирмы максимизируют свою прибыль и увеличивают свою долю на рынке. Для сравнения предложено понятие рынка идеальной конкуренции, где каждый участник действует как контролер цен, выравнивая их и свои маржинальные издержки с целью правильного определения прибыли и ее максимизации. В качестве инструмента моделирования была предложена теория игр, состоящая из смешанных взаимодополняющих задач, разрешаемых с помощью The General Algebraic Modeling System (GAMS, www.gams.com) по алгоритму PATH (http://www.gams.com/solvers/solvers.htm#PATH). Предложенный инструмент был применен к исходным данным мексиканского рынка электроэнергии для получения "равновесий Нэша" и "случаев Курно", а также к сценарию развития международного открытого рынка торговли с США.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1337
Розташовується у зібраннях:№ 2

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
V. Kalashnikov, S. Kavun Analysis of the market oligopolistic model (on an example of an electricity market in mexico).pdf337,08 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.