Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/13780
Title: Робоча програма навчальної дисципліни "Бюджетна система" для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання
Authors: Юшко С. В.
Keywords: бюджет
бюджетна система
бюджетний устрій
доходи бюджету
видатки бюджету
бюджетний дефіцит
міжбюджетні трансферти
державний борг
Issue Date: 2016
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Робоча програма навчальної дисципліни "Бюджетна система" для студ. напряму підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навч. [Електронний ресурс] / укл. С.В. Юшко; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (959 КБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 77 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами. Вміщено плани лекцій, практичних та семінарських занять, матеріали для закріплення знань (завдання для самостійної роботи, контрольні запитання), методичні рекомендації щодо оцінювання знань студентів, професійні компетентності, якими повинен володіти студент після вивчення дисципліни. Рекомендовано для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13780
Appears in Collections:Методичні матеріали (Ф)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016-Юшко С. В.pdf836,86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.