Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/14109
Title: Моделювання економічних процесів ІТ-компанії на базі Serious Game
Other Titles: Моделирование экономических процессов ИТ-компании на базе Serious Game
Modeling economic processes IT companies based on the Serious Game
Authors: Спаська М. Р.
Спасская М. Р.
Spas’ka M. R.
Keywords: 3d бізнес-симуляція
економічна модель
фінансовй аналіз
звіти про фінансові результати
ігровий сценарій
іт компанія
unity3d
навчальний процес
3d бизнес-симуляция
экономическая модель
финансовый анализ
отчет о финансовых результатах
игровой сценарий
ит компания
unity3d
учебный процесс
3d business simulation
economic models
financial analysis
income statement
game scenario
it company
unity3d
educational process
Issue Date: 2016
Citation: Спаська М. Р.Моделювання економічних процесів ІТ-компанії на базі Serious Game: дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра: спец. 8.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології» / М. Р. Спаська, - Х.: ХНЕУ , 2016.
Abstract: Метою роботи є poзpoбкa економічної моделі бiзнec-cимуляцiї cтвopeння тa упpaвлiння IТ пiдпpиємcтвoм. у сфері освіти для покращення засвоєння матеріалу студентами та набуття необхідних навиків для їх подальшого застосування у реальному житті. Об’єктом дослідження є процес створення бiзнec-cимуляцiй тa їх викopиcтaння. Предмет дослідження – методи економічного та математичного моделювання.
Целью работы является poзpoбкa экономической модели бизнec-cимуляции создания и упpaвлиння ИТ предприятием. в сфере образования для улучшения усвоения материала студентами и приобретения необходимых навыков для их дальнейшего применения в реальной жизни. Объектом исследования является процесс создания бiзнec-cимуляцiй тa их использование. Предмет исследования - методы экономического и математического моделирования
The aim of this work is to develop an economic model for business simulation of creation and management of IT enterprise. The object of research is the process of creating and using business simulation. The subject of research is the methods of economic and mathematical modeling.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14109
Appears in Collections:Дипломні магістерські роботи - 2016 р. (ІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Спаська Маргарита Радіківна Реферат.pdf83,59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.