Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/14623
Title: Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бюджетна система" для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання
Authors: Юшко С. В.
Keywords: бюджет
бюджетна система
бюджетний устрій
доходи бюджету
видатки бюджету
бюджетний дефіцит
міжбюджетні трансферти
державний борг
Issue Date: 2016
Citation: Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бюджетна система" для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання / уклад. С. В. Юшко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 76 с.
Abstract: Наведено перелік питань для самостійного вивчення студентами, контрольні запитання для самодіагностики, тести, завдання за трьома рівнями складності в аспекті тем та модулів навчальної дисципліни. Подано перелік необхідної для роботи навчально-методичної та наукової літератури, інформаційних ресурсів органів державної влади. Рекомендовано для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14623
Appears in Collections:Методичні матеріали (Ф)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016-Юшко.pdf839,3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.