Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/14905
Title: Тестові завдання з навчальної дисципліни "Стратегія підприємства" для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання
Authors: Селезньова Г. О.
Запащук Л. В.
Keywords: стратегія
процес розробки стратегії
стратегічний аналіз
зовнішнє середовище підприємства
стратегічний потенціал підприємства
стратегічний набір підприємства
диверсифікація
інтеграція
конкурентна стратегія
Issue Date: 2016
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Тестові завдання з навчальної дисципліни "Стратегія підприємства" для студентів напр. підгот. 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання [Електронний ресурс] / укл. Г.О. Селезньова, Л.В. Запащук; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (264 КБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 101 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Запропоновано тести закритого та відкритого типів, які згруповані за темами навчальної дисципліни та можуть використовуватися для аудиторного та самостійного навчання. Рекомендовано для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14905
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016-Селезньова Г О, Запащук Л В.pdf669,2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.