Skip navigation

Методичні матеріали (ОБК) : [159] Домівка зібрання Перегляд статистики

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 159
Дата випускуНазваАвтор(и)
2017Звітність підприємств : робоча програма для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" першого (бакалаврського) рівняВолошан І. Г.; Горяєва М. С.; Волошан И. Г.; Горяева М. С.; Voloshan I.; Goryaeva M.
2017Аудит державних фінансів : робоча програма для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" другого (магістерського) рівняДікань Л. В.; Крівцова Т. О.; Дикань Л. В.; Кривцова Т. А.; Dikan L.; Krivtsova T.
2017Комп'ютерні облікові системи: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" спеціалізації "Облік і аудит" першого (бакалаврського) рівняМаляревський Ю. Д.; Курган Н. В.; Маляревский Ю. Д.; Malyarevskyi Y. D.; Kurgan N. V.
2017Комп'ютерний аудит : робоча програма для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" другого (магістерського) рівняДейнеко Є. В.; Дейнеко Е. В.; Deineko Ye.
2017Організація і методика аудиту : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" другого (магістерського) рівняМултанівська Т. В.; Воінова Т. С.; Мултановская Т. В.; Воинова Т. С.; Multanivska T.; Voinova T.
2017Фінансова звітність за міжнародними стандартним та її аналіз : робоча програма для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" другого (магістерського) рівняМаляревський Ю. Д.; Пасенко Н. С.; Маляревский Ю. Д.; Пасенко Н. С.; Malyarevskiy Y.; Pasenko N.
2017Фінансовий облік ІІ : робоча програма для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" першого (бакалаврського) рівняМаляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Фартушняк О. В.; Пасічник І. Ю.; Маляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Фартушняк О. В.; Пасичник И. Ю.; Malyarevskiy Yu.; Bezkorovaina L.; Fartushnyak O.; Pasichnyk I.
2017Управлінський облік : практикум для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" першого (бакалаврського) рівняЛабунська С. В.; Безкоровайна Л. В.; Курган Н. В.; Лабунская С. В.; Безкоровайная Л. В.; Курган Н. В.; Labunska S.; Bezkorovaіna L.; Kurgan N.
2017Менеджмент організацій: міжнародний аспект : робоча програма для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" другого (магістерського) рівняПіддубна Л. І.; Поддубная Л. И.; Piddubna L.
2016Методичні рекомендації до проведення тренінгу з навчальної дисципліни "Підприємництво і бізнес-культура" для студентів напряму підготовки 6.140103 "Туризм" денної форми навчанняЄфремова Л. В.; Ефремова Л. В.; Iefremova L. V.
2016Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчанняМаляревський Ю. Д.; Фартушняк О. В.; Сахаров П. О.; Цибулько Д. І.; Пасічник І. Ю.; Маляревский Ю. Д.; Сахаров П. А.; Цыбулько Д. И.; Пасичник И. Ю.; Malyarevskiy Y. D.; Fartushniak O. V.; Sakharov P. O.; Tsybulko D. I.; Pasichnyk I. Y.
2016Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів напрямів підготовки 6.030501 "Економічна теорія", 6.030502 "Економічна кібернетика", 6.030503 "Міжнародна економіка", 6.030504 "Економіка підприємств", 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці", 6.030506 "Прикладна статистика" та 6.030508 "Фінанси і кредит" денної форми навчанняТютлікова В. В.; Кудіна О. М.; Махота А. В.; Литвиненко А. О.; Тютликова В. В.; Кудина О. Н.; Литвиненко А. А.; Tiutlikova V. V.; Kudina О. M.; Makhota A. V.; Lytvynenko А. A.
2016Практикум з навчальної дисципліни "Економіка підприємства" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчанняГіль С. Є.; Горобинська М. В.; Гиль С. Е.; Горобинская М. В.; Hil S.; Gorobynska M.
2016Методичні рекомендації до самостійної роботи з обліку операцій у торгових підприємствах з навчальної дисципліни "Облік за видами економічної діяльності" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчанняГоряєва М. С.; Пасенко Н. С.; Шушлякова О. В.; Горяева М. С.; Пасенко Н. С.; Шушлякова О. В.; Goryaeva M.; Pasenko N.; Shushliakova O.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік в управлінні підприємством" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної форми навчанняПилипенко А. А.; Писарчук О. В.; Пилипенко А. А.; Писарчук О. В.; Pylypenko A.; Pisarchuk O.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Економіка і оцінка нерухомості" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної форми навчанняЄфремова Л. В.; Ефремова Л. В.; Efremova L.
2016Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг" денної форми навчанняЛеонова Ю. О.; Доценко Н. С.; Чухлєбова Т. О.; Леонова Ю. А.; Чухлебова Т. А.; Leonova Y. A.; Dotsenko N. S.; Chuhlebova T. A.
2016Методичні рекомендації до проведення тренінгу з фінансового обліку для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчанняПисарчук О. В.; Тютлікова В. В.; Кудіна О. М.; Тютликова В. В.; Кудина О. Н.; Pisarchuk O. V.; Tiutlikova V. V.; Kudina O. N.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Судово-економічна експертиза" для студентів усіх спеціальностей денної форми навчанняПонікаров В. Д.; Кожушко О. В.; Поникаров В. Д.; Кожушко О. В.; Ponikarov V.; Kozhushko O.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства" для студентів галузей знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" денної форми навчанняПіддубна Л. І.; Поддубная Л. И.; Piddubna L.
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 159