Skip navigation

Методичні матеріали (БО) : [108] Домівка зібрання Перегляд статистики

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 108
Дата випускуНазваАвтор(и)
2017Комп'ютерні облікові системи: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" спеціалізації "Облік і аудит" першого (бакалаврського) рівняМаляревський Ю. Д.; Курган Н. В.; Маляревский Ю. Д.; Malyarevskyi Y. D.; Kurgan N. V.
2017Фінансова звітність за міжнародними стандартним та її аналіз : робоча програма для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" другого (магістерського) рівняМаляревський Ю. Д.; Пасенко Н. С.; Маляревский Ю. Д.; Пасенко Н. С.; Malyarevskiy Y.; Pasenko N.
2017Фінансовий облік ІІ : робоча програма для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" першого (бакалаврського) рівняМаляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Фартушняк О. В.; Пасічник І. Ю.; Маляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Фартушняк О. В.; Пасичник И. Ю.; Malyarevskiy Yu.; Bezkorovaina L.; Fartushnyak O.; Pasichnyk I.
2017Управлінський облік : практикум для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" першого (бакалаврського) рівняЛабунська С. В.; Безкоровайна Л. В.; Курган Н. В.; Лабунская С. В.; Безкоровайная Л. В.; Курган Н. В.; Labunska S.; Bezkorovaіna L.; Kurgan N.
2016Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчанняМаляревський Ю. Д.; Фартушняк О. В.; Сахаров П. О.; Цибулько Д. І.; Пасічник І. Ю.; Маляревский Ю. Д.; Сахаров П. А.; Цыбулько Д. И.; Пасичник И. Ю.; Malyarevskiy Y. D.; Fartushniak O. V.; Sakharov P. O.; Tsybulko D. I.; Pasichnyk I. Y.
2016Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів напрямів підготовки 6.030501 "Економічна теорія", 6.030502 "Економічна кібернетика", 6.030503 "Міжнародна економіка", 6.030504 "Економіка підприємств", 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці", 6.030506 "Прикладна статистика" та 6.030508 "Фінанси і кредит" денної форми навчанняТютлікова В. В.; Кудіна О. М.; Махота А. В.; Литвиненко А. О.; Тютликова В. В.; Кудина О. Н.; Литвиненко А. А.; Tiutlikova V. V.; Kudina О. M.; Makhota A. V.; Lytvynenko А. A.
2016Методичні рекомендації до самостійної роботи з обліку операцій у торгових підприємствах з навчальної дисципліни "Облік за видами економічної діяльності" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчанняГоряєва М. С.; Пасенко Н. С.; Шушлякова О. В.; Горяева М. С.; Пасенко Н. С.; Шушлякова О. В.; Goryaeva M.; Pasenko N.; Shushliakova O.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік в управлінні підприємством" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної форми навчанняПилипенко А. А.; Писарчук О. В.; Пилипенко А. А.; Писарчук О. В.; Pylypenko A.; Pisarchuk O.
2016Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг" денної форми навчанняЛеонова Ю. О.; Доценко Н. С.; Чухлєбова Т. О.; Леонова Ю. А.; Чухлебова Т. А.; Leonova Y. A.; Dotsenko N. S.; Chuhlebova T. A.
2016Методичні рекомендації до проведення тренінгу з фінансового обліку для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчанняПисарчук О. В.; Тютлікова В. В.; Кудіна О. М.; Тютликова В. В.; Кудина О. Н.; Pisarchuk O. V.; Tiutlikova V. V.; Kudina O. N.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчанняМаляревський Ю. Д.; Фартушняк О. В.; Пасічник І. Ю.; Маляревский Ю. Д.; Пасичник И. Ю.; MalyarevskiyY.; Fartushnyak O.; Pasichnyk I.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" усіх форм навчанняЛабунська С. В.; Прокопішина О. В.; Курган Н. В.; Лабунская С. В.; Прокопишина Е. В.; Курган Н. В.; Labunska S.; Prokopishyna О.; Kurgan N.
2016Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Облік і аудит" для студентів напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент", 6.140103 "Туризм" денної форми навчанняЦюрко І. А.; Леонова Ю. О.; Доценко Н. С.; Цюрко И. А.; Леонова Ю. А.; Доценко Н. С.; Tsiurko I.; Leonova Yu.; Dotsenko N.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" всіх форм навчанняМахота А. В.; Литвиненко А. О.; Тютлікова В. В.; Сєрікова Т. М.; Кудіна О. М.; Доценко Н. С.; Махота А. В.; Литвиненко А. А.; Тютликова В. В.; Серикова Т. Н.; Кудина О. Н.; Доценко Н. С.; Makhota A.; Lytvynenko A.; Tiutlikova V.; Serikova T.; Kudina O.; Dotsenko N.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Облік і аудит" для студентів напрямів підготовки 6.140103 "Туризм", 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчанняЛеонова Ю. О.; Доценко Н. С.; Чухлєбова Т. О.; Леонова Ю. А.; Доценко Н. С.; Чухлебова Т. А.; Leonova Yu.; Dotsenko N.; Chukhlyebova T.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної форми навчанняПасенко Н. С.; Олійник Т. В.; Ольховська В. В.; Пасенко Н. С.; Олейник Т. В.; Ольховская В. В.; Pasenko N.; Oliinyk T.; Olkhovska V.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Лабораторний практикум «Навчальна бухгалтерія»" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної форми навчанняТютюнник П. С.; Волошан І. Г.; Тютюнник П. С.; Волошан И. Г.; Tutunnik P.; Voloshan I.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Фінансовий облік – 1" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчанняМаляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Фартушняк О. В.; Пасічник І. Ю.; Маляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Пасичник И. Ю.; Malyarevskiy Y.; Bezkorovaina L.; Fartushniak O.; Pasichnyk I.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Лабораторний практикум: Бухгалтерський облік з використанням 1С: Бухгалтерії" для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" денної форми навчанняВолошан І. Г.; Литвиненко А. О.; Волошан И. Г.; Литвиненко А. А.; Voloshan I.; Lytvynenko A.
2016Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Управлінський облік" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" та навчальної дисципліни "Облік виробництва і управління витратами" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" усіх форм навчанняЛабунська С. В.; Безкоровайна Л. В.; Курган Н. В.; Цибулько Д. І.; Лабунская С. В.; Безкоровайная Л. В.; Цыбулько Д. И.; Labunska S.; Bezkorovaina L.; Kurgan N.; Tsybulko D.
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 108