Skip navigation

Навчальні видання (ПТЕБЖД) : [74] Домівка зібрання Перегляд статистики

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 74
Дата випускуНазваАвтор(и)
2014Практикум по охране труда: учебное пособие (с использованием компьютерных программ)Крайнюк Е. В.; Богатов О. И.; Буц Ю. В.; Крайнюк О. В.; Богатов О. І.; Kraynyuk E. V.; Bogatov O. I.; Buts Yu. V.
2014Безпека життєдіяльностіВолненко Н. Б.; Крайнюк О. В.; Буц Ю. В.; Крайнюк Е. В.; Volnenko N. B.; Kraynyuk O. V.; Buts Yu. V.
2016Основи охорони праціЮрченко В. О.; Клевцова Л. Г.; Нестеренко О. В.; Самохвалова А. І.; Косенко Н. О.; Пономарьов К. С.; Онищенко Н. Г.; Левашова Ю. С.; Багмут Л. Л.; Масс О. М.; Петришко М. В.; Лебедєва О. С.; Житінський Ю. М.; Yurchenko V. O.; Klevtsova L. G.; Юрченко В. А.
2016Безпека життєдіяльностіВорожбіян М. І.; Мигаль Г. В.; Протасенко О. Ф.; Мороз М. О.; Ворожбиян М. И.; Мороз Н. А.; Vorozhbiyan M. I.; Mygal G. V.; Protasenko O. F.; Moroz M. O.
2017Типовые технологические процессы механической обработки деталей машинКремнев Г. П.; Новиков Ф. В.; Колесник В. М.; Кремнєв Г. П.; Новіков Ф. В.; Kremnev G. P.; Novikov F. V.; Kolesnik V. M.
2016Ідентифікація основних проблем видобувної галузі Харківської, Сумської та Донецької областейФиленко В. В.; Буц Ю. В.; Крайнюк О. В.; Агапова О. Л.
2017Безпека життєдіяльностіМигаль Г. В.; Протасенко О. Ф.; Mygal G. V.; Protasenko O. F.
2005Технологія автоматизованого машинобудуванняЯкимов О. В.; Гусарев В. С.; Якимов О. О.; Лінчевський П. А.; Новіков Ф. В.; Новіков Г. В.; Ларшин В. П.; Якимов А. В.; Якимов А. А.; Линчевский П. А.; Новиков Ф. В.; Новиков Г. В.; Yakimov A. V.; Husarev V. S.; Yakimov A. A.; Linchevskiy P. A.; Novikov F. V.; Larshyn V. P.
1996Теория и прогрессивные технологии глубинного алмазного шлифованияЯкимов А. В.; Новиков Ф. В.; Новиков Г. В.; Якимов А. А.; Якимов О. В.; Новіков Ф. В.; Новіков Г. В.; Якимов О. О.; Yakimov A. V.; Novikov F. V.; Novikov G. V.; Yakimov A. A.
1996Основы менеджментаСероштан Н. А.; Коляда В. А.; Дудко П. Д.; Seroshtan N. A.; Kolyada V. A.; Dudko P. D.; Сіроштан М. А.; Коляда В. О.; Дудко П. Д.
2005Технология машино- и двигателестроенияЯкимов А. В.; Новиков Ф. В.; Тонконогий В. М.; Якимов А. А.; Оборский Г. А.; Ларшин В. П.; Новиков Г. В.; Кривошапка Ю. Н.; Якімов О. В.; Новіков Ф. В.; Тонконогий В. М.; Якімов О. О.; Оборський Г. О.; Ларшин В. П.; Новіков Г. В.; Кривошапка Ю. М.; Yakimov A. V.; Novikov F. V.; Tonkonogy V. M.; Yakimov A. A.; Oborskiy G. A.; Larshin V. P.; Novikov G. V.; Krivoshapka Y. N.
2012Технология машиностроенияЯкимов А. В.; Новиков Ф. В.; Линчевский П. А.; Ларшин В. П.; Грисенко Е. В.; Якимов А. А.; Фадеев А. В.; Новиков Г. В.; Якимов О. В.; Новіков Ф. В.; Лінчевський П. А.; Грисенко Є. В.; Якимов О. О.; Фадєєв А. В.; Новіков Г. В.; Yakimov A. V.; Novikov F. V.; Linchevskiy P. A.; Larshin V. P.; Grisenko E. V.; Yakimov A. A.; Fadeev A. V.; Novikov G. V.
2006Технологические процессы изготовления высокоточных деталей гидро- и пневмоаппаратурыЯкимов А. В.; Новиков Ф. В.; Грисенко Е. В.; Ларшин В. П.; Якимов А. А.; Новиков Г. В.; Якимов О. В.; Новіков Ф. В.; Грісенко Є. В.; Якимов О. О.; Новіков Г. В.; Yakimov A. V.; Novikov F. V.; Grisenko E. V.; Larshin V. P.; Yakimov A. A.; Novikov G. V.
2015Елементи квантової фізики: фізика атомів, молекул і твердого тіла. Практикум з навч. дисципліни «Фізика»: навч. – практик. посібникБондаренко О. О.; Гоков О. М.; Катрунов К. О.; Цапко Н. С.; Бондаренко Е. А.; Гоков А. М.; Катрунов К. А.; Bondarenko E. A.; Gokov A. M.; Katrunov K. A.; Tsapko N. S.
2004Двигатели и технологииДудин А. Т.; Новиков Ф. В.; Дудін О. Т.; Новіков Ф. В.; Dudin A. T.; Novikov F. V.
2002Теоретические основы технологии машиностроения : учебникЯкимов А. В.; Новиков Ф. В.; Якимов А. А.; Новиков Г. В.; Решетнев Н. И.; Якімов О. В.; Новіков Ф. В.; Якімов О. О.; Новіков Г. В.; Решетнєв М. І.; Yakimov A. V.; Novikov F. V.; Yakimov A. A.; Novikov G. V.; Reshetnev N. I.
2015Елементи квантової фізики : фізика атомів, молекул і твердого тіла : практикум з навчальної дисципліни "Фізика" для студентів напрямів підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки", 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа"Бондаренко О. О.; Гоков О. М.; Катрунов К. О.; Цапко Н. С.; Бондаренко Е. А.; Гоков А. М.; Катрунов К. А.; Bondarenko E.; Gokov A.; Katrunov K.; Tsapko N.
2015Шлифование наноструктурных твердых сплавов : учеб. пособиеУзунян М. Д.; Стрельчук Р. М.; Uzunyan M. D.; Strelchuk R. M.
1989Методические указания к лабораторным работам по курсу “Технология машиностроения”: Методическое издание.Свидерский В. П.; Левченко Н. В.; Шкурупий В. Г.; Свідерський В. П.; Левченко М. В.; Шкурупій В. Г.; Sviderskiy V. P.; Levchenko N. V.; Shkurupiy V. G.
2013Екологічна хімія : конспект лекційІванов В. Г.; Иванов В. Г.; Іvanov V. G.
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 74