Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/15362
Назва: Управління фінансовою стійкістю підприємств машинобудівної галузі щодо забезпечення стабільності іх функціонування
Інші назви: Управление финансовой устойчивостью предприятий машиностроительной отрасли по обеспечению стабильности их фунционирования
Management of financial stability of enterprises building industry to ensure stability ix funtsionuvannya
Автори: Крапівцева Г. А.
Крапивцева А. А.
Krapivtseva H.
Теми: управління фінансовою стійкістю підприємства
аналіз фінансової стійкості
фінансова стійкість
управление финансовой устойчивости предприятия
анализ финансовой устойчивости
финансовая устойчивость
management of financial stability
analysis of financial stability
financial stability
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Крапівцева Г. А. Управління фінансовою стійкістю підприємств машинобудівної галузі щодо забезпечення стабільності іх функціонування : дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра : спец. 8.03050801 «Фінанси і кредит» / Г. А. Крапівцева , - Х.: ХНЕУ , 2017
Короткий огляд (реферат): Охарактеризовано сутність поняття управління фінансової стійкості підприємства, розглянуто чинники, що впливають на управління фінансової стійкості підприємства, узагальнено механізми управління фінансовою стійкістю підприємств машинобудівної галузі . Проаналізовано сучасний стан машинобудівних підприємств України, проведено каутеризацію підприємств машинобудівної промисловості України на основі показників фінансової стійкості з використанням кластерного аналізу та визначено типи фінансової стійкості підприємств машинобудівної галузі. Побудовано структурно-функціональні моделі управління фінансової стійкості підприємства та розроблена удосконалена модель управління фінансової стійкості підприємства. В результаті дослідження проведено оцінку впливу факторів на ефективність управління фінансової стійкості, визначено вплив факторів на фінансову стійкість підприємства та розроблено стратегічну карту управління фінансової управління підприємства
Охарактеризованы сущность понятия управления финансовой устойчивости предприятия, рассмотрены факторы, влияющие на управление финансовой устойчивости предприятия, обобщенно механизмы управления финансовой устойчивостью предприятий машиностроительной отрасли. Проанализировано современное состояние машиностроительных предприятий Украины, проведения кластеризацию предприятий машинострои-тельной промышленности Украины на основе показателей финансовой устойчивости с использованием кластерного анализа и определены типы финансовой устойчивости предприятий машиностроительной отрасли. Построено структурно-функциональные модели управления финансовой устойчивости предприятия и разработана усовершенствованная модель управления финансовой устойчивости предприятия. В результате исследования проведена оценка влияния факторов на эффективность управления финансовой устойчивости, определено влияние факторов на финансовую устойчивость предприятия и разработаны стратегическую карту управления финансовой управления предприятия
Characterized essence of the concept of management of financial stability of the company, considered factors that affect the management of enterprise financial stability, generalized control mechanisms of financial stability of enterprises of machine-building industry. The current state of machine-building enterprises of Ukraine, held kauteryzatsiyu engineering industry enterprises in Ukraine based on indicators of financial stability using cluster analysis and identified the types of financial stability of enterprises of engineering industry. Built structural and functional management model enterprise financial stability and advanced management model developed financial viability. The study evaluated the impact of factors on the effectiveness of management of financial stability, the influence factors on the financial stability of the company and developed a strategic card management financial management
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15362
Розташовується у зібраннях:Дипломні магістерські роботи - 2017 р. (Ф)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Крапівцева Г.А..pdf181,88 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.