Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/15372
Назва: Управління капіталом підприємств приладобудування, електронної та електротехнічної промисловості України
Інші назви: Управление капиталом предприятий приборостроения, электронной и электротехнической промышленности Украины
Capital management enterprises instrumentation, electronic and electrical industry of Ukraine
Автори: Олійник В. В.
Олейник В. В.
Oliinyk V. V.
Теми: капітал
управління капіталом
кластерний
аналіз
капитал
управление капиталом
кластерный
анализ
capital
capital management
cluster
analysis
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Олійник В. В. Управління капіталом підприємств приладобудування, електронної та електротехнічної промисловості України : дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра : спец. 8.03050801 «Фінанси і кредит» / В. В. Олійник , - Х.: ХНЕУ , 2017
Короткий огляд (реферат): Об’єктом дослідження в роботі виступає процес управління капіталом підприємства. Предметом дослідження є теоретичні аспекти, науково-методичне та практичне забезпечення управління капіталом підприємства. Узагальнені теоретичні основи сутності та змісту капіталу, управління та управління капіталом підприємства; досліджено підходи до управління структурою капіталу підприємства; розкрито механізм управління капіталом підприємства. Надано стратегічний аналіз підприємств приладобудування, електронної та електротехнічної промисловості України та проведено аналіз їх фінансового стану; здійснено кластерний аналіз підприємств приладобудування, електронної та електротехнічної промисловості України. Розроблено стратегію управління капіталом підприємства за допомогою використання підходів до управління формуванням капіталу, знаходження оптимальних величин власного та позикового капіталу, побудови матриць фінансових стратегій управління капіталом, прогнозування показників власного та позикового капіталу й побудови стратегічної карти управління капіталом підприємства.
Объектом исследования в работе выступает процесс управления капиталом предприятия. Предметом исследования являются теоретические аспекты, научно-методическое и практическое обеспечение управления капиталом предприятия. Обобщены теоретические основы сущности и содержания капитала, управления и управления капиталом предприятия; исследовано подходы к управлению структурой капитала предприятия; раскрыто механизм управления капиталом предприятия. Предоставлено стратегический анализ предприятий приборостроения, электронной и электротехнической промышленности Украины и проведён анализ их финансового состояния; осуществлено кластерный анализ предприятий приборостроения, электронной и электротехнической промышленности Украины. Разработана стратегия управления капиталом предприятия с помощью использования подходов к управлению формированием капитала, нахождения оптимальных величин собственного и заемного капитала, построения матриц финансовых стратегий управления капиталом, прогнозирования показателей собственного и заемного капитала и построения стратегической карты управления капиталом предприятия.
The object of study in the acting process money management company. The subject of research are theoretical aspects, guidance and providing practical money management company. Summarizes the theoretical basis of the nature and content of the capital, the management and the company's capital management, and it studied approaches to the management structure of the company's capital, which disclosed the company's capital management mechanism. Provided strategic analysis of enterprises instrumentation, electronic and electrical industry of Ukraine and conducted an analysis of their financial condition; performed a cluster analysis enterprises instrumentation, electronic and electrical industry of Ukraine. Developed strategy of capital management enterprise through the use of approaches to the formation of capital management, finding the optimal values of equity and debt, building a matrix of financial strategies of capital management , forecasting indicators of equity and debt and build a strategic card of management capital enterprise
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15372
Розташовується у зібраннях:Дипломні магістерські роботи - 2017 р. (Ф)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Олійник В.В..pdf108,14 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.