Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/15421
Назва: Антикризове управління банку щодо відновлення його фінансової стійкості
Автори: Трояченко М. В.
Теми: антикризове управління банку
фінансова стійкості
ймовірність банкрутства
антикризисное управление банка
финансовая устойчивости
вероятность банкротства
bank crisis management
financial stability
the likelihood of bankruptcy
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Трояченко М. В. Антикризове управління банку щодо відновлення його фінансової стійкості : дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра : спец. 8.03050801 «Фінанси і кредит» / М. В. Трояченко, - Х.: ХНЕУ , 2017
Короткий огляд (реферат): Робота присвячена відновленню фінансової стійкості банку. Узагальнено теоретичні основи визначення поняття антикризового управління банку. Також зроблена характеристика антикризового управління банку, її завдання, функції, види та інше. Визначено теоретичні аспекти механізму антикризового управління банку, а також проведений аналіз зарубіжного досвіду. Зазначено характеристику банківського сектору України на протязі 2011-2015 рр., зроблено експрес-аналіз, проведено кластерний аналіз для виділення схожих банків із АТ «Ощадбанк» за антикризовим управлінням та проведено оцінка їх ймовірності банкрутства. Після побудови структурно-функціональної моделі антикризового управління банку, яка функціонує на даний момент, виявлено ряд недоліків, які були виправлені при побудові структурно-функціональної моделі «TO-BE». Після проведеного оцінки ймовірності банкрутства банків виявлено, що ймовірність має високий рівень, тому було запропоновано такі шляхи удосконалення антикризового управління як, виявлення факторів позитивного та негативного впливу на ймовірність банкрутства, запропоновано тактичні цілі для відновлення фінансової стійкості банку та проаналізовано основні ризики при їх реалізації, а також було запропоновано використання концепції ЗСП як метод контролю за реалізацією стратегічного плану банку
Работа посвящена восстановлению финансовой устойчивости банка. Обобщены теоретические основы определения понятия антикризисного управления банка. Также сделана характеристика антикризисного управления банка, ее задачи, функции, виды и прочее. Определены теоретические аспекты механизма антикризисного управления банка, а также проведен анализ зарубежного опыта. Указано характеристику банковского сектора Украины на протяжении 2011-2015 гг., Сделано экспресс-анализ, проведено кластерный анализ для выделения подобных банков с АО «Ощадбанк» по антикризисным управлением и проведения оценка их вероятности банкротства. После построения структурно-функциональной модели антикризисного управления банка, которая функционирует сейчас, выявлен ряд недостатков, которые были исправлены при построении структурно-функциональной модели «TO-BE». После проведенного оценки вероятности банкротства банков выявлено, что вероятность имеет высокий уровень, поэтому были предложены следующие пути совершенствования антикризисного управления как, выявление факторов положительного и отрицательного влияния на вероятность банкротства, предложено тактические цели для восстановления финансовой устойчивости банка и проанализированы основные риски при их реализации, а также было предложено использование концепции ССП как метод контроля за реализацией стратегического плана банка.
The theme of "Crisis management of the bank to restore its financial stability." The work is dedicated to the restoration of financial stability of the bank. The theoretical foundations of the definition of bank crisis management. Also characteristic made crisis management of the bank, its objectives, functions, types, and more. Theoretical aspects of crisis management mechanism of the bank, as well as an analysis of international experience. These specifications banking sector in Ukraine during 2011-2015., Made rapid analysis, cluster analysis conducted for the selection of similar banks with JSC "Savings Bank" for crisis management and evaluated the probability of bankruptcy. After building the structural and functional model of crisis management of the bank, which operates at the moment, revealed a number of deficiencies that have been corrected in the construction of structural-functional model «TO-BE». After the evaluation of the probability of bank failures revealed that the probability is high, so it was suggested the following ways to improve crisis management as the identification of factors of positive and negative impact on the probability of bankruptcy, offered tactical aims to restore financial stability of the bank and analyzes key risks in their implementation, and were asked to use the concept of GSP as a method of monitoring the implementation of the strategic plan of the bank
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15421
Розташовується у зібраннях:Дипломні магістерські роботи - 2017 р. (Ф)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Трояченко М.В..pdf103,61 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.