Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/15484
Назва: Управління прибутком підприємства в умовах трансформації ринкових відносин
Автори: Черняк А. І.
Теми: управління
прибуток
машинобудування
стратегчна карта
кластерний аналіз
стратегія управління прибутком
нейронні мережі
операційний леверидж
управление
прибыль
машиностроение
стратегчна карта
кластерный анализ
стратегия управления прибылью
нейронные сети
операционный леверидж
management
profit
engineering
stratehchna map
cluster analysis
strategy management profit
neural networks
operating leverage
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Черняк А. І. Управління прибутком підприємства в умовах трансформації ринкових відносин : дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра : спец. 8.03050801 «Фінанси і кредит» / А. І. Черняк, - Х.: ХНЕУ , 2017
Короткий огляд (реферат): Об’єктом дослідження є процес управління прибутком підприємства. Предметом дослідження є теоретичні основи, методичні підходи та практичні рекомендації щодо удосконалення управління прибутком підприємства. Метою магістерської роботи є узагальнення теоретично-методологічних підходів до управління прибутком підприємства та розробка практичних рекомендацій щодо її оцінки та забезпечення. Методи дослідження – аналіз, дедукція, індукція, систематизація, метод горизонтального та вертикального аналізу, графічний метод, табличний метод, статистичний аналіз, метод кластерного аналізу, методом нейроних мереж Використано пакети Microsoft Office 2007: Word, Excel, а також програмні продукти Business Studio, Statistica 8. В результаті дослідження розроблено модель бізнес-процесу управління прибутком підприємства; за допомогою нейронних мереж було спрогнозовано прибуток підприємства, розроблено стратегічну карту управління прибутком ДНВП «Об’єднання Комунар» та запропоновано напрямки поліпшення управління прибутком підприємства на основі ефекту операційного левериджу
Объектом исследования является процесс управления прибылью предприятия. Предметом исследования являются теоретические основы, методические подходы и практические рекомендации по совершенствованию управления прибылью предприятия. Целью магистерской работы является обобщение теоретико-методологических подходов к управлению прибылью предприятия и разработка практических рекомендаций по ее оценки и обеспечения. Методы исследования - анализ, дедукция, индукция, систематизация, метод горизонтального и вертикального анализа, графический метод, табличный метод, статистический анализ, метод кластерного анализа, метод нейронных сетей Использованы пакеты Microsoft Office 2007: Word, Excel, а также программные продукты Business Studio, Statistica 8. В результате исследования разработана модель бизнес-процесса управления прибылью предприятия; с помощью нейронных сетей было спрогнозирована прибыль предприятия, разработана стратегическая карта управления прибылью ГНПП «Объединение Коммунар» и предложены направления улучшения управления прибылью предприятия на основе эффекта операционного левериджа
Object is the management of enterprise profit. The subject of research is the theoretical basis, methodological approaches and practical recommendations for improving the management of corporate profits. The purpose of the master's work is a synthesis of theoretical and methodological approaches to the management of enterprise profit and develop practical recommendations for its assessment and support. Methods-analysis, deduction, induction, classification, method of horizontal and vertical analysis, graphical method, tabular method, statistical analysis, cluster analysis method, the method of correlation - regression analysis by neural networks Used Microsoft Office 2007: Word, Excel, and software Business Studio, Statistica 8. The study developed a model of business process management profit company; using neural networks were predicted profit, strategic map of profit SSPE "Kommunar" and suggested areas of improvement of profit on the basis of the effect of operating leverage
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15484
Розташовується у зібраннях:Дипломні магістерські роботи - 2017 р. (Ф)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Черняк А.І..pdf105,98 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.