Методичні матеріали (КСіТ) : [114] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 114
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2018Інформатика і комп'ютерна техніка : методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» першого (бакалаврського) рівня. Частина 2Бережна О. Б.; Бережная Е. Б.; Berezhna O.
2017Інженерна педагогіка та навчання на робочому місці : методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" другого (магістерського) рівняПушкар О. І.; Фомічова О. В.; Пушкарь А. И.; Фомичёва О. В.; Pushkar A.; Fomichova O.
2017Мультимедійне видавництво : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" другого (магістерського) рівняПушкар О. І.; Завгородня О. С.; Пушкарь А. И.; Завгородняя О. С.; Pushkar O.; Zavgorodni O.
2018Програмування засобів мультимедіа : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівняБраткевич В. В.; Браткевич В. В.; Bratkevych V.
2018Основи проектування WEB-видань : методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівняМолчанов В. П.; Молчанов В. П.; Molchanov V.
2018Робоча програма навчальної дисципліни «Видавнича справа і технічне редагування» для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія»Пушкар О. І.; Андрющенко Т. Ю.; Пушкарь А. И.; Pushkar О. I.; Andriushchenko T. Y.
2018Технологія розробки WEB-ресурсів: робоча програма для спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» першого (бакалаврського) рівняМолчанов В. П.; Пандорін О. К.; Пандорин А. К.; Molchanov V. P.; Pandorin А. K.
2018Робоча програма навчальної дисципліни «Цифрові технології в сфері реклами та PR» для студентів спеціальності 061 «Журналістика»Гаврилов В. П.; Пушкар О. І.; Пушкарь А. И.; Gavrilov V. P.; Pushkar О. I.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Розробка Web-додатків" для студентів напряму підготовки 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа" всіх форм навчанняГіковатий В. М.; Гиковатий В. М.; Hikovatyi V.
2017Програмування засобів мультимедіа : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівняБраткевич В. В.; Браткевич В. В.; Bratkevych V.
20173D-графіка : робоча програма для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" другого (магістерського) рівняГаврилов В. П.; Гаврилов В. П.; Gavrilov V.
2017Цифрова фотографія та оброблення зображень : робоча програма для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівняКлимнюк В. Є.; Гіковатий В. М.; Климнюк В. Е.; Гиковатый В. М.; Klymniuk V.; Hikovatyi V.
2017Технології поліграфічного виробництва : методичні рекомендації до виконання практичних завдань для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського рівня)Оленич М. М.; Оленич М. Н.; Olenich M.
2017Додрукарське опрацювання інформації : робоча програма для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівняНазарова С. О.; Назарова С. А.; Nazarova S.
2017Інформаційні технології : робоча програма для студентів спеці-альності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівняМолчанов В. П.; Пандорін О. К.; Молчанов В. П.; Пандорин А. К.; Molchanov V.; Pandorin A.
2017Педагогічний дизайн засобів електронного навчання на робочому місціПономаренко В. С.; Пушкар О. І.; Андрющенко Т. Ю.; Бережна О. Б.; Бондар І. О.; Браткевич В. В.; Гаврилов В. П.; Грабовський Є. М.; Євсєєв О. С.; Завгородня О. С.; Климнюк В. Є.; Назарова С. О.; Молчанов В. П.; Пандорін О. К.; Потрашкова Л. В.; Сисоєва Ю. А.; Фомічова О. В.; Пономаренко В. С.; Пушкарь А. И.; Андрющенко Т. Ю.; Бережная Е. Б.; Бондарь И. А.; Браткевич В. В.; Гаврилов В. П.; Грабовский Е. Н.; Евсеев А. С.; Завгородняя О. С.; Климнюк В. Е.; Назарова С. А.; Молчанов В. П.; Пандорин А. К.; Потрашкова Л. В.; Сысоева Ю. А.; Фомичева О. В.; Ponomarenko V.; Pushkar O.; Andriushchenko T.; Berezhna O.; Bondar I.; Bratkevych V.; Gavrylov V.; Hrabovskyi Ye.; Yevsyeyev O.; Zavgorodnіa O.; Klymniuk V.; Nazarova S.; Molchanov V.; Pandorin O.; Potrashkova L.; Sysoyeva Yu.; Fomichova O.
2017Технології поліграфічного виробництва : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівняОленич М. М.; Оленич М. Н.; Olenich M.
2017Типографіка : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівняБережна О. Б.; Бережная Е. Б.; Berezhna O.
2017Методичні рекомендації до виконання консультаційного проекту для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" другого (магістерського) рівняПушкар О. І.; Бондар І. О.; Пушкарь А. И.; Бондарь И. А.; Pushkar O.; Bondar I.
2017Основи композиції та дизайну : робоча програма для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівняПотрашкова Л. В.; Потрашкова Л. В.; Potrashkova L.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 114