Skip navigation

Методичні матеріали (КСіТ) : [101] Домівка зібрання Перегляд статистики

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 101
Дата випускуНазваАвтор(и)
2017Додрукарське опрацювання інформації : робоча програма для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівняНазарова С. О.; Назарова С. А.; Nazarova S.
2017Інформаційні технології : робоча програма для студентів спеці-альності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівняМолчанов В. П.; Пандорін О. К.; Молчанов В. П.; Пандорин А. К.; Molchanov V.; Pandorin A.
2017Педагогічний дизайн засобів електронного навчання на робочому місціПономаренко В. С.; Пушкар О. І.; Андрющенко Т. Ю.; Бережна О. Б.; Бондар І. О.; Браткевич В. В.; Гаврилов В. П.; Грабовський Є. М.; Євсєєв О. С.; Завгородня О. С.; Климнюк В. Є.; Назарова С. О.; Молчанов В. П.; Пандорін О. К.; Потрашкова Л. В.; Сисоєва Ю. А.; Фомічова О. В.; Пономаренко В. С.; Пушкарь А. И.; Андрющенко Т. Ю.; Бережная Е. Б.; Бондарь И. А.; Браткевич В. В.; Гаврилов В. П.; Грабовский Е. Н.; Евсеев А. С.; Завгородняя О. С.; Климнюк В. Е.; Назарова С. А.; Молчанов В. П.; Пандорин А. К.; Потрашкова Л. В.; Сысоева Ю. А.; Фомичева О. В.; Ponomarenko V.; Pushkar O.; Andriushchenko T.; Berezhna O.; Bondar I.; Bratkevych V.; Gavrylov V.; Hrabovskyi Ye.; Yevsyeyev O.; Zavgorodnіa O.; Klymniuk V.; Nazarova S.; Molchanov V.; Pandorin O.; Potrashkova L.; Sysoyeva Yu.; Fomichova O.
2017Технології поліграфічного виробництва : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівняОленич М. М.; Оленич М. Н.; Olenich M.
2017Типографіка : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівняБережна О. Б.; Бережная Е. Б.; Berezhna O.
2017Методичні рекомендації до виконання консультаційного проекту для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" другого (магістерського) рівняПушкар О. І.; Бондар І. О.; Пушкарь А. И.; Бондарь И. А.; Pushkar O.; Bondar I.
2017Основи композиції та дизайну : робоча програма для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівняПотрашкова Л. В.; Потрашкова Л. В.; Potrashkova L.
2017Візуалізація даних : робоча програма для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівняСисоєва Ю. А.; Сысоева Ю. А.; Sysoyeva Yu.
2017Ілюстрування : робоча програма для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівняПушкар О. І.; Андрющенко Т. Ю.; Пушкарь А. И.; Андрющенко Т. Ю.; Pushkar A.; Andriushchenko T.
2017Культура цифрових медіа : робоча програма для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" другого (магістерського) рівняСисоєва Ю. А.; Сысоева Ю. А.; Sysoyeva Yu.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Створення інтерактивних медіа" для студентів спеціальності 8.05150102 "Технології електронних мультимедійних видань" денної форми навчанняЄвсєєв О. С.; Евсеев А. С.; Yevsyeyev O.
2016Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчанняЗавгородня О. С.; Завгородняя О. С.; Zavgorodnia O.
2016Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інформатика і комп'ютерна техніка" для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" всіх форм навчанняБережна О. Б.; Бережная Е. Б.; Berezhna O.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Інформатика і комп'ютерна техніка" для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" всіх форм навчанняБережна О. Б.; Бережная Е. Б.; Berezhna O.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Проектування додатків для мобільних пристроїв" для студентів спеціальності 8.05150102 "Технології електронних мультимедійних видань" денної форми навчанняПандорін О. К.; Пандорин А. К.; Pandorin O.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Технології розробки WEB-ресурсів" для студентів напряму підготовки 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа" всіх форм навчанняМолчанов В. П.; Пандорін О. К.; Молчанов В. П.; Пандорин А. К.; Molchanov V.; Pandorin A.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційні технології в освіті" для студентів спеціальностей 8.18010021 "Педагогіка вищої школи", 8.18010020 "Управління навчальним закладом" усіх форм навчанняПушкар О. І.; Назарова С. О.; Пушкарь А. И.; Назарова С. А.; Pushkar A.; Nazarova S.
2016Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка» для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» усіх форм навчанняБережна О. Б.; Бережная Е. Б.; Berezhna O. B.
2016Робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка» для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія»Бережна О. Б.; Бережная Е. Б.; Berezhna O. B.
2016Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Програмування засобів мультимедіа", розділ "Мультимедійні об'єктно-орієнтовані додатки" для студентів напряму підготовки 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа" денної форми навчанняБраткевич В. В.; Браткевич В. В.; Bratkevych V.
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 101