Skip navigation

Методичні матеріали (КСіТ) : [109] Домівка зібрання Перегляд статистики

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 109
Дата випускуНазваАвтор(и)
2018Робоча програма навчальної дисципліни «Видавнича справа і технічне редагування» для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія»Пушкар О. І.; Андрющенко Т. Ю.; Пушкарь А. И.; Pushkar О. I.; Andriushchenko T. Y.
2018Технологія розробки WEB-ресурсів: робоча програма для спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» першого (бакалаврського) рівняМолчанов В. П.; Пандорін О. К.; Пандорин А. К.; Molchanov V. P.; Pandorin А. K.
2018Робоча програма навчальної дисципліни «Цифрові технології в сфері реклами та PR» для студентів спеціальності 061 «Журналістика»Гаврилов В. П.; Пушкар О. І.; Пушкарь А. И.; Gavrilov V. P.; Pushkar О. I.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Розробка Web-додатків" для студентів напряму підготовки 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа" всіх форм навчанняГіковатий В. М.; Гиковатий В. М.; Hikovatyi V.
2017Програмування засобів мультимедіа : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівняБраткевич В. В.; Браткевич В. В.; Bratkevych V.
20173D-графіка : робоча програма для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" другого (магістерського) рівняГаврилов В. П.; Гаврилов В. П.; Gavrilov V.
2017Цифрова фотографія та оброблення зображень : робоча програма для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівняКлимнюк В. Є.; Гіковатий В. М.; Климнюк В. Е.; Гиковатый В. М.; Klymniuk V.; Hikovatyi V.
2017Технології поліграфічного виробництва : методичні рекомендації до виконання практичних завдань для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського рівня)Оленич М. М.; Оленич М. Н.; Olenich M.
2017Додрукарське опрацювання інформації : робоча програма для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівняНазарова С. О.; Назарова С. А.; Nazarova S.
2017Інформаційні технології : робоча програма для студентів спеці-альності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівняМолчанов В. П.; Пандорін О. К.; Молчанов В. П.; Пандорин А. К.; Molchanov V.; Pandorin A.
2017Педагогічний дизайн засобів електронного навчання на робочому місціПономаренко В. С.; Пушкар О. І.; Андрющенко Т. Ю.; Бережна О. Б.; Бондар І. О.; Браткевич В. В.; Гаврилов В. П.; Грабовський Є. М.; Євсєєв О. С.; Завгородня О. С.; Климнюк В. Є.; Назарова С. О.; Молчанов В. П.; Пандорін О. К.; Потрашкова Л. В.; Сисоєва Ю. А.; Фомічова О. В.; Пономаренко В. С.; Пушкарь А. И.; Андрющенко Т. Ю.; Бережная Е. Б.; Бондарь И. А.; Браткевич В. В.; Гаврилов В. П.; Грабовский Е. Н.; Евсеев А. С.; Завгородняя О. С.; Климнюк В. Е.; Назарова С. А.; Молчанов В. П.; Пандорин А. К.; Потрашкова Л. В.; Сысоева Ю. А.; Фомичева О. В.; Ponomarenko V.; Pushkar O.; Andriushchenko T.; Berezhna O.; Bondar I.; Bratkevych V.; Gavrylov V.; Hrabovskyi Ye.; Yevsyeyev O.; Zavgorodnіa O.; Klymniuk V.; Nazarova S.; Molchanov V.; Pandorin O.; Potrashkova L.; Sysoyeva Yu.; Fomichova O.
2017Технології поліграфічного виробництва : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівняОленич М. М.; Оленич М. Н.; Olenich M.
2017Типографіка : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівняБережна О. Б.; Бережная Е. Б.; Berezhna O.
2017Методичні рекомендації до виконання консультаційного проекту для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" другого (магістерського) рівняПушкар О. І.; Бондар І. О.; Пушкарь А. И.; Бондарь И. А.; Pushkar O.; Bondar I.
2017Основи композиції та дизайну : робоча програма для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівняПотрашкова Л. В.; Потрашкова Л. В.; Potrashkova L.
2017Візуалізація даних : робоча програма для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівняСисоєва Ю. А.; Сысоева Ю. А.; Sysoyeva Yu.
2017Ілюстрування : робоча програма для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівняПушкар О. І.; Андрющенко Т. Ю.; Пушкарь А. И.; Андрющенко Т. Ю.; Pushkar A.; Andriushchenko T.
2017Культура цифрових медіа : робоча програма для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" другого (магістерського) рівняСисоєва Ю. А.; Сысоева Ю. А.; Sysoyeva Yu.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Створення інтерактивних медіа" для студентів спеціальності 8.05150102 "Технології електронних мультимедійних видань" денної форми навчанняЄвсєєв О. С.; Евсеев А. С.; Yevsyeyev O.
2016Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчанняЗавгородня О. С.; Завгородняя О. С.; Zavgorodnia O.
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 109