Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/15910
Назва: Формування іміджу підприємства
Інші назви: Формирование имиджа предприятия
Company’s image formation
Автори: Безсонова О. В.
Бессонова Е. В.
Bezsonova O. V.
Теми: імідж підприємства (ІП)
процес формування
фактори впливу
організаційно-методичний підхід
имидж предприятия (ИП)
процесс формирования
факторы влияния
организационно-методический подход
company image (IP)
the process of formation
influencing factors
organizational and methodical approach
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Безсонова О. В. Формування іміджу підприємства : дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра : спец. 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" / О. В. Безсонова, - Х.: ХНЕУ , 2017
Короткий огляд (реферат): У першому розділі проаналізовано думки фахівців, вчених-економістів щодо іміджу підприємства та процесу його формування, розглянуто структуру й моделі його формування, сформовано фактори зовнішнього та внутрішнього впливу. У другому розділі проведено комплексний аналіз виробничо-господарської діяльності ПрАТ «Харківський машинобудівний завод «ПЛІНФА» та виявлено недоліки поточного формування іміджу на підприємстві. Дослідження сутнісної характеристики іміджу та особливостей формування іміджу ПрАТ «Харківський машинобудівний завод «ПЛІНФА» надало можливість сформувати комплекс заходів щодо удосконалення процесу формування іміджу
В первом разделе проанализированы мнения специалистов, ученых-экономистов по имиджу предприятия и процессу его формирования, рассмотрены структура и модели его формирования, сформированы факторы внешнего и внутреннего влияния. Во втором разделе проведен комплексный анализ производственно-хозяйственной деятельности ЧАО «Харьковский машиностроительный завод «ПЛИНФА» и выявлены недостатки текущего формирования имиджа на предприятии. Исследование сущностной характеристики имиджа и особенностей формирования имиджа ЧАО «Харьковский машиностроительный завод «ПЛИНФА» дало возможность сформировать комплекс мероприятий по усовершенствованию процесса формирования имиджа
The first section analyzed the opinions of experts, scientists and economists on the company’s image and the process of its formation, the structure and model of its formation, the factors of external and internal influence were formed. In the second section, a comprehensive analysis of industrial and economic activity of PJSC «Kharkiv machine-building plant «PLINFA» was performed and shortcomings of the current image formation in the enterprise were identified. The research of essential image characteristics and features of image formation of PJSC «Kharkiv machine-building plant «PLINFA» has made it possible to generate a set of measures to improve the process of image formation
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15910
Розташовується у зібраннях:Дипломні магістерські роботи - 2017 р. (МЛЕ)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Безсонова О. В..pdf100,57 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.