Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/16272
Title: Освітні імперативи при підготовці компетентного фахівця
Authors: Іпполітова І. Я.
Селезньова Г. О.
Keywords: якість освіти
компетентний фахівець
дистанційне навчання
самостійна робота студентів
дескриптори Національної рамки кваліфікацій
Issue Date: 2017
Citation: Іпполітова І. Я. Освітні імперативи при підготовці компетентного фахівця [Електронний ресурс] / І. Я. Іпполітова, Г. О. Селезньова // Економіка та суспільство. – 2017. – № 9. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua
Abstract: В статті доведено, що одним із напрямків підвищення якості освіти є використання в навчальному процесі дистанційної форми навчання. Визначено вимоги до застосування та особливості здійснення дистанційного навчання. Обґрунтовано, що запровадження такої моделі навчання дозволить студентам не тільки підвищити рівень своєї компетентності, здобути практичний досвід, сформувати додатковий набір необхідних навичок ще під час навчання а й стати більш конкурентоспроможними на ринку праці під час пошуку першого робочого місця.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16272
Appears in Collections:Статті (ЕПОБ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.