Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/16699
Title: Робоча програма навчальної дисципліни "Регіональна соціально-економічна політика" для слухачів магістратури за спеціальністю 8.15010002 "Державна служба" всіх форм навчання
Authors: Гавкалова Н. Л.
Грузд М. В.
Мельник В. І.
Шумська Г. М.
Власенко Т. А.
Keywords: економіка регіону
стратегія регіону
місцеві фінанси
регіональна соціально-економічна політика
Issue Date: 2016
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Робоча програма навчальної дисципліни "Регіональна соціально-економічна політика" для слухачів магістратури за спеціальністю 8.15010002 "Державна служба" всіх форм навчання [Електронний ресурс] / укл. Н.Л. Гавкалова, М.В. Грузд, В.І. Мельник та [ін.]; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (762 КБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 60 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами. Вміщено плани лекцій, практичних та семінарських занять, матеріали для закріплення знань (завдання для самостійної роботи, контрольні запитання), методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи слухачів, у тому числі контрольні запитання для самодіагностики, методику активізації процесу навчання. Рекомендовано для слухачів магістратури за спеціальністю 8.15010002 "Державна служба" всіх форм навчання.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16699
Appears in Collections:Методичні матеріали 2016 рік (ДУПАРЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016-213-ЕВ Гавкалова Н.Л..pdf691,69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.