Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/17677
Title: Робоча програма навчальної дисципліни "Проектний аналіз" для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання
Authors: Іпполітова І. Я.
Keywords: інвестиції
концепція бізнес-проекту
інвестиційна стратегія
життєвий цикл проекту
дисконтування
грошовий потік
вартість грошей у часі
критерії ефективності інвестиційного проекту
беззбитковість проекту
ризики інвестиційного проекту
Issue Date: 2016
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Робоча прграма навчальної дисципліни "Проектний аналіз" для студ. напр. підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання [Електронний ресурс] / укл. І.Я. Іпполітова; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (337 КБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 92 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами. Запропоновано плани лекцій, семінарських та практичних занять за двома модулями. Для закріплення знань студентів розроблено індивідуальне навчальне завдання, питання для самостійного опрацювання матеріалу, контрольні запитання для самодіагностики. Подано методики активізації процесу навчання студентів. Визначено критерії оцінювання для поточного та підсумкового контролю знань студентів. Рекомендовано для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17677
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016-Іпполітова І Я.pdf972,22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.