Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/17832
Title: Тестові завдання з навчальної дисципліни "Проектний аналіз" для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання
Authors: Іпполітова І. Я.
Keywords: концепція проектного аналізу
проектний інструментарій
життєвий цикл проекту
цінність грошей у часі
вигоди та витрати проекту
проектні ризики
функціональні аспекти проектного аналізу
Issue Date: 2016
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Тестові завдання з навчальної дисципліни "Проектний аналіз" для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання [Електронний ресурс] / укл. І.Я. Іпполітова; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (767 КБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 91 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано тестові завдання, які охоплюють всі теми навчальної дисципліни; вони передбачають різний рівень складності, що дозволяє визначити ступінь засвоєння студентами теоретичних знань і набуття практичних умінь та навичок у використанні методичного апарату та інструментарію аналізу проектних рішень. Рекомендовано для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17832
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016 - Іпполітова І. Я..pdf760,42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.