Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/17834
Title: Тестові завдання з навчальної дисципліни "Менеджмент" для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання
Authors: Афанасьєв М. В.
Іпполітова І. Я.
Keywords: управління
еволюція менеджменту
функції менеджменту
управлінські рішення
лідерство
комунікації
методи менеджменту
ефективність управління
Issue Date: 2016
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Тестові завдання з навчальної дисципліни "Менеджмент" для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання [Електронний ресурс] / укл. М.В. Афанасьєв, І.Я. Іпполітова; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (704 КБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 77 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Запропоновано тестові завдання, згруповані за двома змістовими модулями, які охоплюють усі теми навчальної дисципліни. Подані тестові завдання передбачають різний рівень складності, що дозволяє визначити ступінь засвоєння студентами теоретичних знань і набуття практичних умінь та навичок у прийнятті обґрунтованих управлінських рішень згідно з професійними компетентностями. Рекомендовано для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17834
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016-Афанасьєв М В, Іпполітова І Я.pdf1,4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.