Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18005
Title: Оцінка ефективності розвитку підприємства : робоча програма для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівня
Authors: Гонтарева І. В.
Keywords: ефект
ефективність
оцінка ефективності розвитку підприємства
умови ефективності розвитку
потенціал
результативність
функціональна організованість
системна ефективність розвитку підприємства
Issue Date: 2017
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Оцінка ефективності розвитку підприємства. Робоча програма для студ. усіх спец. другого (магістерського) рівня [Електронний ресурс] / укл. І. В. Гонтарева; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (814 КБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. - 63 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами. Розміщено плани лекцій, практичних та семінарських занять, матеріали для закріплення знань (завдання для самостійної роботи, контрольні запитання), методичні рекомендації щодо методів контролю за засвоєнням професійних компетентностей, якими повинен володіти студент після вивчення дисципліни. Рекомендовано для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівня.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18005
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017 - Гонтарева І. В. 2.pdf825,37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.