Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18132
Назва: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні системи в управлінні персоналом" для студентів напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" денної форми навчання
Інші назви: Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по учебной дисциплине "Информационные системы в управлении персоналом" для студентов направления подготовки 6.030505 "Управление персоналом и экономика труда" дневной формы обучения
Guidelines for laboratory work on the academic discipline "Information Systems for Human Resource Management" for full-time students of training direction 6.030505 "Personnel Management and Labor Economics"
Автори: Плеханова Г. О.
Гаврилова А. А.
Знахур Л. В.
Плеханова А. О.
Гаврилова А. А.
Знахур Л. В.
Plekhanova G.
Gavrilova A.
Znakhur L.
Теми: методичні рекомендації
інформаційні системи в управлінні персоналом
автоматизація управління персоналом
1С: Підприємство 8.2.
методические рекомендации
информационные системы в управлении персоналом
автоматизация управления персоналом
1С: Предприятие 8.2.
guidelines
human resources management information systems
automation of personnel management
1C: Enterprise 8.2.
Дата публікації: 2016
Видавництво: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Бібліографічний опис: Метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт з навч. дисципліни "Інформаційні системи в управлінні персоналом" для студентів напр. підгот. 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" денної форми навчання [Електронний ресурс] / укл. Г.О. Плеханова, А.А. Гаврилова, Л.В. Знахур; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (21,8 МБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 146 с. - Загол. з титул. екрану.
Короткий огляд (реферат): Подано методичні рекомендації щодо ведення регламентованого та управлінського обліку персоналу, планування зайнятості персоналу, проведення нарахування зарплати співробітникам організації та розрахунку за зарплатою зі співробітниками на базі програмного комплексу "1С: Підприємство 8.2. Управління виробничим підприємством для України". Рекомендовано для студентів напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" денної форми навчання.
Даны методические рекомендации по ведению регламентированного и управленческого учета персонала, планированию занятости персонала, проведению начисления зарплаты сотрудникам организации и расчету по зарплате с сотрудниками на базе программного комплекса "1С: Предприятие 8.2. Управление производственным предприятием для Украины". Рекомендовано для студентов направления подготовки 6.030505 "Управление персоналом и экономика труда" дневной формы обучения.
Guidelines are given as to the human resource regulatory and management records and planning personnel employment, payroll accounting and payroll calculation on the basis of software "1C: Enterprise 8.2. Manufacturing Enterprise Management for Ukraine". For full-time students of training direction 6.030505 "Personnel Management and Labor Economics".
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18132
Розташовується у зібраннях:Методичні матеріали (ІС)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2016-Плеханова Г О, Гаврилова А А, Знахур Л В.pdf5,18 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.