Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18276
Назва: Методичне забезпечення моніторингу фінансових результатів підприємства – суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
Інші назви: Методическое обеспечение мониторинга финансовых результатов предприятия – субъекта внешнеэкономической деятельности
Methodical maintenance of monitoring of financial results of the enterprise – the subject of foreign economic activity.
Автори: Козуб В. О.
Круглова О. А.
Козуб В. А.
Круглова Е. А.
Kozub V. А.
Kruhlova O. A.
Теми: моніторинг
фінансовий результат
показники-індикатори
інформативні показники
ефективність
мониторинг
финансовый результат
мониторинг
финансовый результат
эффективность
monitoring
financial result
indicator-indicators
informative indicators
efficiency
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Козуб В. О. Методичне забезпечення моніторингу фінансових результатів підприємства – суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності / В. О. Козуб, О. А. Круглова // Теорія і практика діяльності підприємств: монографія в двох томах. Т.1 / Нац. металург. академія України; за заг. ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2017. – 472 с. – С. 273-288.
Короткий огляд (реферат): В монографії з метою покращення інформаційної підсистеми моніторингу діяльності торговельного підприємства – суб’єкта ЗЕД обґрунтовано послідовність формування системи показників фінансових результатів, яка сформована за урахування послідовності формування та використання фінансових результатів. Представлена система включає показники-індикатори та інформативні показники, що відображають абсолютний розмір фінансових результатів, а також результативність та ефективність їх формування та використання. Ураховуючи напрями управління фінансовими результатами та видові прояви моніторингу обґрунтовано систему показників-індикаторів та інформативних показників для реалізації комплексного, динамічного та конкурентного моніторингу фінансових результатів торговельного підприємства – суб’єкта ЗЕД.
В монографии с целью улучшения информационной подсистемы мониторинга деятельности торгового предприятия – субъекта ВЭД обоснована последовательность формирования системы показателей финансовых результатов, которая сформирована с учетом последовательности формирования и использование финансовых результатов. Представленная система включает показатели-индикаторы и информативные показатели, которые отображают абсолютный размер финансовых результатов, а также результативность и эффективность их формирования и использования. С учетом направлений в управлении финансовыми результатами и видовые проявления мониторинга обоснована система показателей-индикаторов и информативных показателей для реализации комплексного, динамического и конкурентного мониторинга финансовых результатов торгового предприятия – субъекта ЗЕД.
In the monograph in order to improve the informational subsystem of the monitoring of the activity of a trading enterprise – a subject of foreign economic activity, a sequence of formation of a system of indicators of financial results, formed for taking into account the sequence of formation and use of financial results, was substantiated. The presented system includes indicator indicators and informative indicators that reflect the absolute size of financial results, as well as the effectiveness and efficiency of their formation and use. Taking into account the directions of management of financial results and specific manifestations of monitoring, the system of indicator indicators and informative indicators for the implementation of integrated, dynamic and competitive monitoring of financial results of a trading enterprise – a subject of foreign economic activity is substantiated.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18276
Розташовується у зібраннях:Монографії (МЕ)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Ст. Козуб_Круглова_Монография_2017.pdf632,98 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.