Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18306
Title: Поведінкова економіка : робоча програма для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівня
Authors: Ушкальов В. В.
Keywords: поведінкова економіка
когнітивні процеси
процес прийняття рішень
Issue Date: 2017
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Поведінкова економіка. Робоча програма для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівня [Електронний ресурс] / укл. В.В. Ушкальов; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (915 КБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. - 58 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами. Вміщено плани лекцій, практичних занять, матеріали для закріплення знань (зміст самостійної роботи, контрольні запитання), критерії оцінювання знань студентів. Наведено структуру професійних компетентностей, якими повинен володіти студент у результаті вивчення дисципліни. Висвітлено особливості методики та організації навчального процесу в контексті формування зазначених професійних компетентностей. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18306
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017-Ушкальов.pdf849,44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.