Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18455
Title: Управління конкурентоспроможністю підприємства : методичні рекомендації до виконання практичних завдань для студентів спеціальності 051 "Економіка" другого (магістерського) рівня
Authors: Селезньова Г. О.
Запащук Л. В.
Keywords: конкуренція
конкурентоспроможність
конкурентоспроможність продукції
конкурентоспроможність підприємства
конкурентні переваги
ключові компетентності
конкурентне середовище
Issue Date: 2017
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Управління конкурентоспроможністю підприємства. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань для студентів спеціальності 051 "Економіка" другого (магістерського) рівня [Електронний ресурс] / укл. Г.О. Селезньова, Л.В. Запащук; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (939 КБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. - 78 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Запропоновано практичні завдання, які згруповані за модулями та охоплюють основні теми цієї навчальної дисципліни. Надані завдання передбачають різний рівень складності, що дозволяє визначити ступінь засвоєння студентами теоретичних знань і набуття практичних умінь і навичок у використанні інструментарію оцінювання рівня конкурентоспроможності продукції та підприємства в цілому, а також розроблення заходів щодо їх підвищення згідно з професійними компетентностями. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей освітнього ступеня "магістр".
URI: http://127.0.0.1/jspui/handle/123456789/18455
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017-Селезньова Г О, Запащук Л В.pdf1,33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.